swinger

süz|mek

Eski Türkçe süz- "(sıvı) akıtmak, filtre etmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *süd- kökünden evrilmiştir.

süzet

Fransızca crêpe suzette "karamelize şeker, portakal kabuğu ve Grand Marnier ile yapılan bir tatlı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1896 Henri Charpentier, Fr. aşçı.) Fransızca sözcük Fransızca Suzette "bir kadın adı" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca aynı anlama gelen Suzanne sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen Susanna özel adından alıntıdır. Bu sözcük İbranice şōşana שושנה z "zambak, bir kadın adı" sözcüğünden alıntıdır.

süzgeç

Türkiye Türkçesi süzgüç sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi süz- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)Uç ekiyle türetilmiştir.

svastika

Almanca Swastika "gamalı haç" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Sanskritçe svastika "talih simgesi, gamalı haç" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe svásti "talih, kut, hayır" sözcüğünden türetilmiştir. Sanskritçe sözcük Sanskritçe "iyi, kutlu, hayırlı" (NOT: Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *h₁su- (*esu-) biçiminden evrilmiştir. ) ve Sanskritçe astí "olma" sözcüklerinin bileşiğidir.

swap

İngilizce swap "takas, ticaret ve finansta bir deyim" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

swinger
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 2004]
Leicester kentinde, sadece 'eş değiştirenlere' (swinger) hizmet veren bir otel açıldı. [ Hürriyet - gazete, 2006]
Yazarımız Onur Baştürk, İstanbul Harbiye'deki bir mekanda hafta sonu düzenlenen swinger (eş değiştirme) partisine katıldı.

Köken

İngilizce swinger "1. oynak, canlı kişi, 2. swing dansı yapan, 3. eş değiştokuşu yapan" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce swing "salınmak, oynamak" sözcüğünden +er ekiyle türetilmiştir.

Benzer sözcükler

swing


29.09.2017
şabalak

Türkiye Türkçesi şavalak "yalpalayan, beceriksiz" sözcüğü ile eş kökenlidir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi şavala- "kımıldamak, oynamak, yalpalamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Türkiye Türkçesi aynı anlama gelen çabala- fiili ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

şaban

Arapça şˁb kökünden gelen şaˁbān شعبان z "«yayılma ayı», islami takvimde bir ay" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaˁaba شعب z "yayıldı" fiilinin faˁlān vezninde masdarıdır.

şabat

İbranice şbt kökünden gelen şabbāth שַׁבָּת z "Yahudilerde dinlenme günü, cumartesi" sözcüğünden alıntıdır. İbranice sözcük İbranice şābath שָׁבַּת z "oturma, dinme, dinlenme" sözcüğünden türetilmiştir.

şablon

Almanca Schablone "karton veya metalden kesilmiş kalıp" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük EHol scampelioen "model, nümune" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Fransızca aynı anlama gelen échantillon sözcüğünden alıntıdır.

şad

Farsça ve Orta Farsça şād شاد z "huzurlu, dingin, mutlu" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen şiyāta- sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kʷi̯ē-to-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷi̯eh₁- (*kʷi̯ē-) "dinmek, dinlenmek, istirahat etmek" kökünden türetilmiştir.