suzeni

suşi

Japonca sushi 寿司 z "yosuna sarılmış pirinç ve çiğ balıkla yapılan meze" sözcüğünden alıntıdır. Japonca sözcük Japonca edomae nigirizushi "«Edo usulü hızlı zushi», yosuna sarılmış pirinç ve çiğ balıkla yapılan meze" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük Japonca narezushi "ekşitilmiş balık" sözcüğünden türetilmiştir.

sutyen

Fransızca soutien-gorge "göğüs desteği, göğüslük" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca soutenir "alttan tutmak, desteklemek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen sustinere, sustent- fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince tenere, tent- "tutmak" fiilinden sub+ önekiyle türetilmiştir.

suvar|mak

Eski Türkçe suvġar- "sulamak, su vermek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe suv sözcüğünden Eski Türkçe +(g)Ar- ekiyle türetilmiştir.

suvat

Türkiye Türkçesi suva- "su verme, ıslatma" fiilinden evrilmiştir.

suvenir

Fransızca souvenir "yadigâr" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca souvenir "anmak, hatırlamak (fiil)" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince subvenire "1. aklına gelmek" fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince venire, vent- "gelmek" fiilinden sub+ önekiyle türetilmiştir.

suzeni
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
sūzen: iğne. Acus. [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
sūzenī: İğne nakşı.

Köken

Farsça sūzanī سوزنى z "iğne işi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça sūzan سوزن z "iğne" sözcüğünden ekiyle türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen sūçi sözcüğü ile eş kökenlidir. )

Ek açıklama

Aynı HAvr kökten İngilizce sew "dikmek", suture "dikiş".

Bu maddeye gönderenler

couture, himen


03.10.2017
suzidil

Farsça sūz-i dil سوز دل z "yürek yanığı" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça sūz سوز z "yanık" ve Farsça dil دل z "kalp, gönül" sözcüklerinin bileşiğidir.

suzinak

Farsça sūznāk سوزناك z "ateş-değmiş, yanık" sözcüğünden alıntıdır.

sübhaneke

Arapça subḥāna-ka سبحانك‎ z "«seni tenzih ederim», namaz başlangıcında okunan bir dua" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça subḥān سبحان z "övme, tenzih etme" ve Arapça ka "sana" sözcüklerinin bileşiğidir.

sübjektif

Fransızca subjectif "özneye ait, öznel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen subiectivus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince subiectum "gramerde özne" sözcüğünden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir.

süblime

Fransızca sublimer "1. yüceltmek, 2. fizikte katı maddeyi buharlaştırmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca sublime "yüce, tanrısal aleme yakın" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Bu sözcük Latince sublimis "eşik-altı, tanrılar aleminin hemen altında bulunan en yüksek gök tabakası" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince limen "eşik" sözcüğünden sub+ önekiyle türetilmiştir.