sur1

sunturlu

Türkiye Türkçesi santur "telli bir çalgı" sözcüğünden evrilmiştir.

supanglez

Fransızca soupe anglaise "«İngiliz çorbası», bir tür tatlı" deyiminden alıntıdır. (NOT: Fransızca deyim Fransızca soupe "çorba" ve Fransızca anglais "İngiliz" sözcüklerinin bileşiğidir. ) Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen zuppa inglese sözcüğünden alıntıdır.

supap

Fransızca soupape "1. çene-altı [esk.], 2. belli bir basınç altında açılan kapakçık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca pape "çene" sözcüğünden sub+ önekiyle türetilmiştir.

supe

Fransızca souper "çorba içmek, gece yenen hafif yemek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca soupe "sulu yemek, çorba" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *sūpan "içmek, yudumlamak" fiilinden türetilmiştir.

suples

Fransızca souplesse "esneklik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca souple "esnek" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince supplex, supplic- "bükülen, eğilen" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince plicare "katlamak" fiilinden sub+ önekiyle türetilmiştir.

sur1
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
bir hisār-ı ˁazīm ve bir ṣūr-ı kadīm

Köken

Arapça swr kökünden gelen sūr سور z "savunma duvarı, sur" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice şwr kökünden gelen aynı anlama gelen şūr, şawərā שׁוּרׇא, שׁוּר z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice şawrah שׁוּרׇה z "hat, sıra, saf" sözcüğü ile eş kökenlidir.

Ek açıklama

Urfa'nın Savur ilçesinin adı Süryanice "sur" anlamına gelen sözcükten gelir.

Bu maddeye gönderenler

sure


05.09.2017
sur2

Arapça ṣwr kökünden gelen ṣūr صور z "boynuz, av borusu" sözcüğünden alıntıdır.

surat

Arapça ṣūra(t) صورة z "şekil, görüntü, resim" sözcüğünden alıntıdır.

sure

Arapça swr kökünden gelen sūra(t) سورة z "Kuran'ı oluşturan bölümlerden her biri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice şwr kökünden gelen şūrāh, şūrətā שׁוּרָה/שׁוּרְתָא z "dizi, hat, yazıda satır" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice şūr שׁוּר z "sur, savunma hattı" sözcüğünden türetilmiştir.

suret

Arapça ṣwr kökünden gelen ṣūra(t) صورة z "1. görüntü, resim, imge, biçim, 2. insan yüzü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice şūrəṭā שׁוּרְטָא z "çizgi, çizim" sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Jastrow, Dict. of the Targumim, Talmud Bavli etc. sf. 1542, 1629.) Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen uṣurtu sözcüğünden alıntıdır. Akatça sözcük Akatça eṣēru "çizgi veya resim çizmek" fiilinden türetilmiştir. (Kaynak: Chicago Assyrian Dictionary sf. 4.346 vd.)

sureta

Arapça ṣūratan صورتاً z "görünürde, şekil itibariyle" sözcüğünden alıntıdır.