sur

sur1

Ar sūr سور z [#swr] savunma duvarı, sur Aram şūr, şawərā שׁוּרׇא, שׁוּר z [#şwr] a.a. ≈ İbr şawrah שׁוּרׇה zhat, sıra, saf

sur2

Ar ṣūr صور z [#ṣwr fuˁl ] boynuz, av borusu