sungur

sumo

Japonca sumo "güreş" sözcüğünden alıntıdır.

sun|mak

Eski Türkçe sun- "uzanmak (geçişsiz fiil), el uzatmak (dönüşlü fiil)" fiilinden evrilmiştir.

suna

Orta Türkçe suna "erkek ördek" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

sunak

Türkiye Türkçesi sun- fiilinden Yeni Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

sundurma

Türkiye Türkçesi sundur- "uzatmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +mA ekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesi sun- "uzanmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +tUr- ekiyle türetilmiştir.

sungur
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kırğuy suŋkurka karışmaz [atmaca sungurla kavga etmez] [ Codex Cumanicus, 1303]
pielfalcus - Fa & Tr: songur

Köken

Eski Türkçe suŋkur "doğana benzer bir yırtıcı kuş, şahbaz, falco gyrfalco" sözcüğünden evrilmiştir.

Ek açıklama

Karş. Çağatayca şungkar, Moğolca siŋkur/şoŋkur, songkon (aynı anlamda).


13.04.2015
suni

Arapça ṣunˁī صنعى z "sanatlı, ustalıklı, yapay" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣnˁ kökünden gelen sunˁ صنع z "yapma, el becerisi ile imal etme" sözcüğünün nisbet halidir.

sunroof

İngilizce sun-roof "çatıda bulunan güneşlenme terası" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce sun "güneş" (NOT: Bu sözcük Eski İngilizce aynı anlama gelen sunne sözcüğünden evrilmiştir. Eski İngilizce sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *sh₂wen- (*swen-) biçiminden evrilmiştir. ) ve İngilizce roof "çatı, dam" sözcüklerinin bileşiğidir.

sunta

Sunta ticari markasından alıntıdır. Bu sözcük Türkiye Türkçesi suni tahta sözcüğünün kısaltmasıdır.

sunturlu

Türkiye Türkçesi santur "telli bir çalgı" sözcüğünden evrilmiştir.

supanglez

Fransızca soupe anglaise "«İngiliz çorbası», bir tür tatlı" deyiminden alıntıdır. (NOT: Fransızca deyim Fransızca soupe "çorba" ve Fransızca anglais "İngiliz" sözcüklerinin bileşiğidir. ) Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen zuppa inglese sözcüğünden alıntıdır.