sundurma

sumak

Ar summāḳ سمّاق z [#smḳ] koyu kırmızı tohumları baharat ve boya hammaddesi olarak kullanılan bir bitki, rhus Aram sumaḳ, sumāḳā סמקא z1. koyu kırmızı, 2. sumak Aram #smḳ סמק zkızarma, kırmızı

sumo

Jap sumo güreş

sun|mak

<< ETü sun- uzanmak (geçişsiz fiil), el uzatmak (dönüşlü fiil)

suna

<< OTü suna erkek ördek ?

sunak

TTü sun- +(g)Ak

sundurma

TTü: "çatı uzantısı, kapı üstü saçağı" [ Lugat-i Ni'metullah, 1540]
ḳābūr [Fa.]: sundurma ki ev önünde olur. [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
ˁilm-i hendese üzre χaşebden bir gūne sundurma saçak etmiş [geometri ilmi kullanarak ahşaptan bir çeşit sundurma saçak yapmış]

TTü sundur- uzatmak +mA TTü sun- uzanmak +tUr-

 sun-


05.08.2017
sungur

<< ETü suŋkur doğana benzer bir yırtıcı kuş, şahbaz, falco gyrfalco

suni

Ar ṣunˁī صنعى z [nsb.] sanatlı, ustalıklı, yapay Ar sunˁ صنع z [#ṣnˁ fuˁl msd.] yapma, el becerisi ile imal etme

sunroof

İng sun-roof çatıda bulunan güneşlenme terası § İng sun güneş (<< Eİng sunne a.a. << HAvr *sh₂wen- (*swen-) a.a. ) İng roof çatı, dam

sunta

marka Sunta [abb.] TTü suni tahta

sunturlu

<< TTü santur telli bir çalgı