sunak

suma

Yunanca súma σούμα z "damıtılmış alkol, anasonsuz rakı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Latince summa "en üstte kalanlar" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince summus "en yüksek, üst" sözcüğünün nötr çoğuludur. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)up-(t)m̥mo- kökünden türetilmiştir. Bu kök Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)upó "üst, yukarı" kökünden türetilmiştir.

sumak

Arapça smḳ kökünden gelen summāḳ سمّاق z "koyu kırmızı tohumları baharat ve boya hammaddesi olarak kullanılan bir bitki, rhus" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice sumaḳ, sumāḳā סמקא z "1. koyu kırmızı, 2. sumak" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #smḳ סמק z "kızarma, kırmızı" kökünden türetilmiştir.

sumo

Japonca sumo "güreş" sözcüğünden alıntıdır.

sun|mak

Eski Türkçe sun- "uzanmak (geçişsiz fiil), el uzatmak (dönüşlü fiil)" fiilinden evrilmiştir.

suna

Orta Türkçe suna "erkek ördek" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

sunak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: "altar" [ TDK, Türkçe Sözlük, 5. Baskı, 1969]
sunak: Tapınaklarda kurban kesilen, ayin yapılan taş masa.

Köken

Türkiye Türkçesi sun- fiilinden Yeni Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için sun- maddesine bakınız.


03.11.2013
sundurma

Türkiye Türkçesi sundur- "uzatmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +mA ekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesi sun- "uzanmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +tUr- ekiyle türetilmiştir.

sungur

Eski Türkçe suŋkur "doğana benzer bir yırtıcı kuş, şahbaz, falco gyrfalco" sözcüğünden evrilmiştir.

suni

Arapça ṣunˁī صنعى z "sanatlı, ustalıklı, yapay" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣnˁ kökünden gelen sunˁ صنع z "yapma, el becerisi ile imal etme" sözcüğünün nisbet halidir.

sunroof

İngilizce sun-roof "çatıda bulunan güneşlenme terası" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce sun "güneş" (NOT: Bu sözcük Eski İngilizce aynı anlama gelen sunne sözcüğünden evrilmiştir. Eski İngilizce sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *sh₂wen- (*swen-) biçiminden evrilmiştir. ) ve İngilizce roof "çatı, dam" sözcüklerinin bileşiğidir.

sunta

Sunta ticari markasından alıntıdır. Bu sözcük Türkiye Türkçesi suni tahta sözcüğünün kısaltmasıdır.