sun|mak

sulta

Ar sulṭa(t) سلطة z [#slṭ fuˁla(t) msd.] egemenlik, saltanat, özellikle haksız egemenlik, tasallut Aram şalṭā שָׁלְטָא zegemenlik

sultan

Ar sulṭān سلطان z [#slṭ fuˁlān ] 1. egemenlik, iktidar, 2. hükümdar Aram şilṭōn, şulṭānā שִׁלְטוֹן ziktidar, egemenlik ≈ İbr şālaṭ שלט zelle tutma, (bir ülkeye) sahip olma

suma

Yun súma σούμα zdamıtılmış alkol, anasonsuz rakı Lat summa [n. çoğ.] en üstte kalanlar Lat summus en yüksek, üst HAvr *(s)up-(t)m̥mo- HAvr *(s)upó üst, yukarı

sumak

Ar summāḳ سمّاق z [#smḳ] koyu kırmızı tohumları baharat ve boya hammaddesi olarak kullanılan bir bitki, rhus Aram sumaḳ, sumāḳā סמקא z1. koyu kırmızı, 2. sumak Aram #smḳ סמק zkızarma, kırmızı

sumo

Jap sumo güreş

sun|mak

ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
teŋri burχan aḏakınta baġırın suna yatup [tanrı Buddha ayağında karın üstü uzanarak yatıp] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol maŋa etmek sundı [[bana ekmek sundu]] KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
extendo [uzatırım] - sunarmen

<< ETü sun- uzanmak (geçişsiz fiil), el uzatmak (dönüşlü fiil)

Not: Özgün anlamı geçişsiz ve dönüşlü iken, “el uzatmak” anlamından evrimle geçişli kullanım kazanmıştır. TTü sün- "uzanmak" fiili, aynı fiilin geçişsiz varyantıdır.

Benzer sözcükler: sundurmak, sungu, sunu, sunulmak, sunum

Bu maddeye gönderenler: sün-, sunak, sundurma


10.12.2015
suna

<< OTü suna erkek ördek ?

sunak

TTü sun- +(g)Ak

sundurma

TTü sundur- uzatmak +mA TTü sun- uzanmak +tUr-

sungur

<< ETü suŋkur doğana benzer bir yırtıcı kuş, şahbaz, falco gyrfalco

suni

Ar ṣunˁī صنعى z [nsb.] sanatlı, ustalıklı, yapay Ar sunˁ صنع z [#ṣnˁ fuˁl msd.] yapma, el becerisi ile imal etme