sumak

sulh

Arapça ṣlḥ kökünden gelen ṣulḥ صلح z "barış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣalaḥa صلح z "uygun ve yararlı idi, uydu, uyum gösterdi" fiilinin fuˁl vezninde masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice ṣəleḥ צלח z "1. yarmak, 2. başarmak, müreffeh olmak, uygun olmak" kökü ile eş kökenlidir. )

sulp

Arapça ṣlb kökünden gelen ṣulb صُلْب z "1. omurga, belkemiği, 2. (mec.) soy, tohum" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣaluba صَلُبَ z "dik idi, dik durdu" fiilinin fuˁl vezninde türevidir.

sulta

Arapça slṭ kökünden gelen sulṭa(t) سلطة z "egemenlik, saltanat, özellikle haksız egemenlik, tasallut" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice şalṭā שָׁלְטָא z "egemenlik" sözcüğünden alıntıdır.

sultan

Arapça slṭ kökünden gelen sulṭān سلطان z "1. egemenlik, iktidar, 2. hükümdar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice şilṭōn, şulṭānā שִׁלְטוֹן z "iktidar, egemenlik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice şālaṭ שלט z "elle tutma, (bir ülkeye) sahip olma" fiili ile eş kökenlidir.

suma

Yeni Yunanca súma σούμα z "damıtılmış alkol, anasonsuz rakı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Latince summa "en üstte kalanlar" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince summus "en yüksek, üst" sözcüğünün nötr çoğuludur. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)up-(t)m̥mo- kökünden türetilmiştir. Bu kök Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)upó "üst, yukarı" kökünden türetilmiştir.

sumak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Yadigâr-ı İbni Şerif, 1421? yılından önce]
pāk olmış summāḳ ve ekşi nardenk her birinden onbeşer dirhem

Köken

Arapça smḳ kökünden gelen summāḳ سمّاق z "koyu kırmızı tohumları baharat ve boya hammaddesi olarak kullanılan bir bitki, rhus" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice sumaḳ, sumāḳā סמקא z "1. koyu kırmızı, 2. sumak" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #smḳ סמק z "kızarma, kırmızı" kökünden türetilmiştir.

Bu maddeye gönderenler

somaki


11.04.2019
sumo

Japonca sumo "güreş" sözcüğünden alıntıdır.

sun|mak

Eski Türkçe sun- "uzanmak (geçişsiz fiil), el uzatmak (dönüşlü fiil)" fiilinden evrilmiştir.

suna

Orta Türkçe suna "erkek ördek" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

sunak

Türkiye Türkçesi sun- fiilinden Yeni Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

sundurma

Türkiye Türkçesi sundur- "uzatmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +mA ekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesi sun- "uzanmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +tUr- ekiyle türetilmiştir.