su

striknin

Fransızca strychnine "kargabüken bitkisinden elde edilen zehir" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1818 Fr.) Fransızca sözcük Eski Yunanca strýχnos στρύχνος z "kargabüken bitkisi" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir.

striptiz

İngilizce strip-tease "sahnede tahrik edici şekilde soyunma" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce strip "soyma, soyunma" ve İngilizce tease "gıcıklama, tahrik etme" sözcüklerinin bileşiğidir.

stronsiyum

Yeni Latince strontium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1808 Sir Humphry Davy, İng. kimyacı.) Latince sözcük Strontian "İskoçya'da bir köy" özel adından +ium ekiyle türetilmiştir.

strüktür

Fransızca structure "yapı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen structura sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince struere "dikmek, ayağa kaldırmak, inşa etmek" fiilinden +(t)ura ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *streu- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sterh3- (*ster-) "açmak, ortaya çıkarmak" kökünden türetilmiştir.

stüdyo

Fransızca studio "ressam veya sanatçı atölyesi, küçük apartman dairesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca studio "çalışma, çalışma yeri, atölye" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince studium sözcüğünden evrilmiştir.

su
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Orhun Yazıtları, 735]
yir sub idisiz kalmazun tip [yer su sahipsiz kalmasın deyip] Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
sūw bérmēzke sǖt bér [[su vermeyene süt ver - atasözü]] (...) suwlādı Türkiye Türkçesi: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
akşam suları, sular kararmak, suya sabuna dokunmamak, sudan şey, suyunca gitmek, ağız suyu akmak, ayağı suya ermek, yüreğe su dökülmek, yüz suyu (...) sulamak: ... akçeyi saymak. (...) ağzı sulanmak Türkiye Türkçesi: [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
suyu çıkmak (...) sucul (...) sugeçirmez (...) suluboya (...) sulanmak: ... İmrendiğini açığa vurmak.

Köken

Eski Türkçe suv "su" sözcüğünden evrilmiştir.

Ek açıklama

Son sesteki dudaksıl suvar-, sıva-, sıvık, sıvı vb. türevlerde korunmuştur.

Benzer sözcükler

havadan sudan, özsuyu, su altı, su aygırı, su böreği, su samuru, su sığırı, su sporları, su terazisi, su teresi, su ürünleri, su yolu, su yosunu, suçiçeği, sucu, sucul, sulamak, sulanmak, sulandırmak, sulatmak, sulu, sulu boya, sulu sepken, suluk, sululuk

Bu maddeye gönderenler

ısla-, sıva-1 (sıva, sıvazla-, suvat), sıvı, solucan, sulak, susa-, susak, suvar-


02.01.2016
su basmanı

Fransızca soubassement "kaide, temel, altyapı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca bassement "kaide, taban" sözcüğünden sub+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca aynı anlama gelen basamento sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca basare "temellendirmek, tabana oturtmak" fiilinden +ment° ekiyle türetilmiştir. İtalyanca fiil Latince aynı anlama gelen basis sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

sual

Arapça sAl kökünden gelen suˀāl سؤال z "soru" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saˀala سأل z "sordu" fiilinin fuˁāl vezninde masdarıdır.

suare

Fransızca soirée "1. akşam vakti, 2. akşam saatinde verilen davet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca soir "akşam" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince serum "geç vakit, akşam" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince serus "geç" sözcüğünün nötrüdür. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *seh₁-ro- (*sē-ro-) "geç" biçiminden evrilmiştir.

subaşı

Eski Türkçe "asker" ve Eski Türkçe baş sözcüklerinin bileşiğidir.

subatomik

İngilizce subatomic "«atom altı», bir atomu oluşturan tanecikleri tanımlayan sıfat" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce sub "[bileşik adlarda] alt" (NOT: Bu sözcük Latince sub "alt (edat)" sözcüğünden alıntıdır. ) ve İngilizce atom sözcüklerinin bileşiğidir.