streç

stor

İngilizce store window "dükkân penceresi, kepenk" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce store "depo, dükkân, mağaza" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük İngilizce to store "saklamak, depolamak" fiilinden türetilmiştir. İngilizce fiil Eski Fransızca aynı anlama gelen estorer fiilinden alıntıdır.

straples

İngilizce strapless bra "şeritsiz sutyen" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce strap "şerit, sırım" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük İngilizce strip "soymak" fiilinden türetilmiştir.

strateji

Fransızca stratégie "ordu yönetme sanatı, sevkülceyş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca stratēgía στρατηγία z "kumandanlık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca stratēgós στρατηγός z "kumandan, general" sözcüğünden +ia ekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca stratós στρατός z "ordu" ve Eski Yunanca ágō άγω z "sürmek, sevketmek" sözcüklerinin bileşiğidir.

stratigrafi

Fransızca stratigraphie "(arkeoloji ve jeolojide) katmanların incelenmesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince stratum "tabaka, katman" sözcüğünden türetilmiştir.

stratosfer

Fransızca stratosphère "atmosferin bir tabakası" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Léon Ph. Teisserenc de Bort, Fr. meteorolojist (1855-1913).) Fransızca sözcük Latince stratum "tabaka, yaygı, örtü" ve Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sterh3- (*ster-) "açmak" biçiminden evrilmiştir. ) Eski Yunanca sphaîra σφαῖρα z "küre" sözcüklerinin bileşiğidir.

streç
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"elastiki kumaş" [ Milliyet - gazete, 1969]
Polyester kumaş şenliği: London streç, Akdeniz streç

Köken

İngilizce stretch "1. germe, çekip uzatma, 2. elastiki kumaş" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *strakkjan biçiminden evrilmiştir.

Benzer sözcükler

streç film, streç pantolon


14.01.2015
streptokok

Fransızca streptocoque "bükülmüş zincir şeklinde toplanan bakteri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen streptococcus sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1877 Theodor Billroth, Avst. cerrah.) Bu sözcük Eski Yunanca streptós στρεπτός z "bükülmüş (ip)" (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca stréphō στρέφω z "bükmek, burmak" fiilinden +t° ekiyle türetilmiştir.) ve Eski Yunanca kókkos κόκκος z "tane" sözcüklerinin bileşiğidir.

stres

İngilizce stress "sıkıntı, hafakan" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca estresse "darlık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *strictia biçiminden evrilmiştir. Geç Latince biçim Latince stringere, stict- "sıkmak, daraltmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *streng- "sıkmak" kökünden türetilmiştir.

striknin

Fransızca strychnine "kargabüken bitkisinden elde edilen zehir" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1818 Fr.) Fransızca sözcük Eski Yunanca strýχnos στρύχνος z "kargabüken bitkisi" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir.

striptiz

İngilizce strip-tease "sahnede tahrik edici şekilde soyunma" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce strip "soyma, soyunma" ve İngilizce tease "gıcıklama, tahrik etme" sözcüklerinin bileşiğidir.

stronsiyum

Yeni Latince strontium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1808 Sir Humphry Davy, İng. kimyacı.) Latince sözcük Strontian "İskoçya'da bir köy" özel adından +ium ekiyle türetilmiştir.