stiletto

steyşın

İngilizce station-wagon "açık bagaj alanı olan otomobil" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce station "durma, ayakta durma" sözcüğünden türetilmiştir.

stick

İngilizce stick "çubuk, sopa" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *stikkon biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *stik- "saplamak, delmek" biçiminden türetilmiştir.

stigma

İngilizce stigma "1. sivri uçla delmek suretiyle oluşan yara, 2. ayıplayıcı işaret, suçluluk damgası" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen stigma sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca stígma στίγµα z "sivri uçla yapılan delik, nokta" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca stízō "delmek, sivri uçla dürtmek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *stei̯g- "delmek" kökünden türetilmiştir.

stiker

İngilizce sticker "iliştirilen şey, etiket" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce stick "iliştirmek, yapıştırmak" fiilinden +er ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *stikan "delmek, saplamak" biçiminden evrilmiştir.

stil

Fransızca style "1. kalem, kalem kullanma şekli, yazı tarzı, 2. her türlü tarz" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince stilus "sivri uç, kalem ucu" sözcüğünden alıntıdır.

stiletto
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1998]
Bir yanda seksi ve şık stilettolar, öbür tarafta artık varoşlara yayılan Spice Girls platformları.

Köken

İngilizce stiletto "1. ince hançer, şiş, 2. sivri topuklu kadın ayakkabısı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İtalyanca stiletto "ince hançer" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca stilo "sivri uç, şiş" sözcüğünün küçültme halidir. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen stilus sözcüğünden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için stilo maddesine bakınız.


06.01.2016
stilo

Fransızca ve İngilizce stylo "dolmakalem" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen stylograph sözcüğünün kısaltmasıdır. (İlk kullanımı: 1882 İng.) Bu sözcük Latince stilus "sivri uç, özellikle kalem ucu" sözcüğünden türetilmiştir.

stimüle

Fransızca stimuler "dürtmek, gayrete getirmek, canlandırmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince stimulare "üvendire ile dürtmek" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince stimulus "üvendire, ucu sivri sopa" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Latince stilus "sivri uç" sözcüğünün küçültme halidir.

stiropor

Styropor "polistirenden elde edilen süngersi madde" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1950 BASF, Alman kimya firması.) Bu sözcük Almanca Styrol "plastik sanayiinde kullanılan bir hammadde" (NOT: Bu sözcük Eski Yunanca stýraks στύραξ z "bir tür doğal reçine" sözcüğünden türetilmiştir. ) ve Eski Yunanca póros πόρος z "boru, boğaz, gözenek" sözcüklerinin bileşiğidir.

stoa

Eski Yunanca stoá veya stoiá στοά/στοιά z "revak, sütunlu avlu" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca yazılı örneği bulunmayan *stōís στωίς z "sütun" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *stoh₂-w-ih₂ (*stō-w-ia) "dikmeler, sütunlar" kökünden türetilmiştir. Bu kök Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *steh₂- (*stā-) "durmak" kökünden türetilmiştir.

stoik

Fransızca stoïque "1. Zenon'un (MÖ 335-264) felsefe ekolüne mensup olan, 2. acıya dayanıklı, tevekküllü, kaderci" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen stoikós στοικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca stóa στόα z "revak, sütunlu avlu" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.