steroid

ster

Fransızca stère "bir metreküpe yakın kuru odun ölçüsü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca stereós στερεός z "katı, hacimli" sözcüğünden alıntıdır.

stereo

İngilizce stereo sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce stereophonic "sesin üç boyutlu gibi algılanmasını sağlayan düzenek" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Eski Yunanca stereós στερεός z "katı, ele gelir, hacimli" (NOT: Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)ter- "sert, katı" biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Yunanca phonḗ φονή z "ses" sözcüklerinin bileşiğidir.

stereotip

Fransızca stéréotype "1. matbaacılıkta büyük boy baskı kalıbı, 2. basmakalıp fikir, klişe" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca stéreos στέρεος z "hacimli" ve Eski Yunanca týpos τύπος z "damga, baskı" sözcüklerinin bileşiğidir.

steril

Fransızca stérile "1. kısır, doğurgan olmayan, 2. mikroptan arındırılmış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince sterilis "kısır" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)ter- "sert, katı" biçiminden evrilmiştir.

sterlin

İngilizce sterling "11. yy'dan itibaren kullanılan gümüş para birimi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce steorling "yıldızcık, küçük yıldız" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski İngilizce steorra "yıldız" sözcüğünden türetilmiştir.

steroid
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meydan-Larousse, 1969]

Köken

İngilizce steroid "kimyada bir organik bileşik" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1936 Callow & Young, İng. kimyacılar.) İngilizce sözcük İngilizce sterol "canlı organizmalarca üretilen bir tür yağ" sözcüğünden türetilmiştir. (İlk kullanımı: 1913) Bu sözcük Eski Yunanca stéar στέαρ z "don yağı, iç yağı" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için stearin maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

sterol

Bu maddeye gönderenler

testosteron


11.04.2013
stetoskop

Fransızca sthétoscope "göğüs dinleme cihazı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1819 Hyancinthe Laënnec, Fr. hekim.) Fransızca sözcük Eski Yunanca sthétos σθέτος z "göğüs" ve Eski Yunanca skopós σκοπός z "gözeten, gözleyen" sözcüklerinin bileşiğidir.

steyşın

İngilizce station-wagon "açık bagaj alanı olan otomobil" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce station "durma, ayakta durma" sözcüğünden türetilmiştir.

stick

İngilizce stick "çubuk, sopa" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *stikkon biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *stik- "saplamak, delmek" biçiminden türetilmiştir.

stigma

İngilizce stigma "1. sivri uçla delmek suretiyle oluşan yara, 2. ayıplayıcı işaret, suçluluk damgası" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen stigma sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca stígma στίγµα z "sivri uçla yapılan delik, nokta" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca stízō "delmek, sivri uçla dürtmek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *stei̯g- "delmek" kökünden türetilmiştir.

stiker

İngilizce sticker "iliştirilen şey, etiket" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce stick "iliştirmek, yapıştırmak" fiilinden +er ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *stikan "delmek, saplamak" biçiminden evrilmiştir.