soytarı

soygun

TTü soy- +gIn

soyka1

TTü soy-

soyka2

Bul soyka сойка zala karga, garrulus

soykırım
soymuk

TTü soy- +mUk

soytarı

[ anon., Câmiü'l-Fürs, 1501]
saˁterī [sevici kadın, lezbiyen] [ Meninski, Thesaurus, 1680]
saˁterī: zübukçu avret. mulier qui utitur instrumento zübuk modo explicato & se pro viro gerit [zıbık adı verilen aygıtı kullanarak erkek rolü oynayan kadın] & Item yüzsızlik, Impudentia. [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
soytarī: Saˁterī [zebanzedi]. Hayasız, mukallid, mashara.

Ar saˁtar سعتر zyapay penis, zıbık EYun sáturos σάτυρος z1. keçi ayaklı ve çıplak fallus ile tasvir edilen efsane yaratığı, 2. Eski Yunanda takma fallus taşıyan oyuncuların oynadığı gülünç ve müstehcen oyun

 satir


01.09.2017
soyut

TTü soy- +Ut

söbü

<< ETü sübi/süvi ucu sivri, oval

söğüş

<< ETü-O sögüş kebap, kızartma << ETü *sögülmiş ETü sögül- kızartmak

söğüt

<< ETü sögüt her çeşit ağaç ETü sögül- yanmak +Ut

sök|mek

<< ETü sök- koparmak? açmak?