soykırım

soya

İng soya bir tür fasulya Hol soja a.a. Jap shōyu 醤油 zsoya sosu Çin jiàng yóu 醤油 za.a.

soydaş

TTü soy +dAş

soygun

TTü soy- +gIn

soyka1

TTü soy-

soyka2

Bul soyka сойка zala karga, garrulus

soykırım

YTü: "jenosid" [ Milliyet - gazete, 1975]
Barzani gazetecilere, "soykırımı yoluyla, savaş yoluyla ülkeyi terk etmeye mecbur kalırsak... YTü: [ Milliyet - gazete, 1975]
[Ermenistan Kurtuluş Ordusu] soykırımın önerge yoluyla BM'de kınanmasını istemektedir

 soy, kır-

Not: İng/Fr genocide karşılığı olartak 1975'te ortaya atılmış Yeni Türkçe sözcüktür.


10.08.2017
soymuk

TTü soy- +mUk

soytarı

Ar saˁtar سعتر zyapay penis, zıbık EYun sáturos σάτυρος z1. keçi ayaklı ve çıplak fallus ile tasvir edilen efsane yaratığı, 2. Eski Yunanda takma fallus taşıyan oyuncuların oynadığı gülünç ve müstehcen oyun

soyut

TTü soy- +Ut

söbü

<< ETü sübi/süvi ucu sivri, oval

söğüş

<< ETü-O sögüş kebap, kızartma << ETü *sögülmiş ETü sögül- kızartmak