soygun

sovyet

Rusça sovyet "şura, konsey, Bolşevik rejimde halk şurası" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Rusça so- "birlikte, bir arada" ve Rusça vyet "düşünme, konuşma" sözcüklerinin bileşiğidir.

soy

Orta Türkçe soy "asıl, kök, ırk" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

soy|mak

Eski Türkçe soy- "deri yüzmek" fiilinden evrilmiştir.

soya

İngilizce soya "bir tür fasulya" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Holandaca aynı anlama gelen soja sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Japonca shōyu 醤油 z "soya sosu" sözcüğünden alıntıdır. Japonca sözcük Çince aynı anlama gelen jiàng yóu 醤油 z sözcüğünden alıntıdır.

soydaş

Türkiye Türkçesi soy sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +dAş ekiyle türetilmiştir.

soygun
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: "soyulan şey, ganimet" [ anon., Hamzanâme, y. 1400]
ben böyle soyġun vire vire bu ḥāle geldüm Türkiye Türkçesi: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
soyġun: Spoliatio, praedatio [talan].

Köken

Türkiye Türkçesi soy- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gIn ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için soy- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

soyguncu


09.06.2015
soyka1

Türkiye Türkçesi soy- fiilinden türetilmiştir.

soyka2

Bulgarca soyka сойка z "ala karga, garrulus" sözcüğünden alıntıdır.

soykırım
soymuk

Türkiye Türkçesi soy- fiilinden Türkiye Türkçesinde +mUk ekiyle türetilmiştir.

soytarı

Arapça saˁtar سعتر z "yapay penis, zıbık" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Eski Yunanca sáturos σάτυρος z "1. keçi ayaklı ve çıplak fallus ile tasvir edilen efsane yaratığı, 2. Eski Yunanda takma fallus taşıyan oyuncuların oynadığı gülünç ve müstehcen oyun" sözcüğünden alıntıdır.