soydaş

sound

İngilizce sound "ses" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen son sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen sonus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *swonh₂-o-s (*swon-o-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *swenh₂- (*swen-) "ses çıkarmak" kökünden türetilmiştir.

sovyet

Rusça sovyet "şura, konsey, Bolşevik rejimde halk şurası" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Rusça so- "birlikte, bir arada" ve Rusça vyet "düşünme, konuşma" sözcüklerinin bileşiğidir.

soy

Orta Türkçe soy "asıl, kök, ırk" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

soy|mak

Eski Türkçe soy- "deri yüzmek" fiilinden evrilmiştir.

soya

İngilizce soya "bir tür fasulya" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Holandaca aynı anlama gelen soja sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Japonca shōyu 醤油 z "soya sosu" sözcüğünden alıntıdır. Japonca sözcük Çince aynı anlama gelen jiàng yóu 醤油 z sözcüğünden alıntıdır.

soydaş
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: "Türk soyundan olan" [ Cumhuriyet - gazete, 1932]
Büyük Gazi'nin Türk tarihi ve diline dair ortaya çıkardığı hakikatler ... her soydaş okuyucumuzun yüreğinde yeni yeni sevinçler uyandırmıştır.

Köken

Türkiye Türkçesi soy sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +dAş ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için soy maddesine bakınız.

Ek açıklama

1930'lardan itibaren umumiyetle "Türkiye dışındaki Türk soylular", 1980'lerden itibaren özellikle Bulgaristan Türkleri anlamında kullanılır.


19.08.2017
soygun

Türkiye Türkçesi soy- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gIn ekiyle türetilmiştir.

soyka1

Türkiye Türkçesi soy- fiilinden türetilmiştir.

soyka2

Bulgarca soyka сойка z "ala karga, garrulus" sözcüğünden alıntıdır.

soykırım
soymuk

Türkiye Türkçesi soy- fiilinden Türkiye Türkçesinde +mUk ekiyle türetilmiştir.