soy

sosyopat

İng sociopath topluma uyum sağlayamama hastası

sota

İt sotto aşağı, alt, alçak << Lat subtus alta, aşağıya Lat sub alt, aşağı (edat) << HAvr *(s)upó üst, yukarı

sote

Fr sautée [pp. fem.] «hoplatılmış», tavada zıplatarak pişirilmiş şey << Lat saltata [pp.] Lat saltare [den.] sıçramak, sıçratmak, hoplatmak +()t° Lat saltum sıçrama, takla

sound

İng sound ses EFr son a.a. << Lat sonus a.a. << HAvr *swonh₂-o-s (*swon-o-s) HAvr *swenh₂- (*swen-) ses çıkarmak

sovyet

Rus sovyet şura, konsey, Bolşevik rejimde halk şurası § Rus so- birlikte, bir arada Rus vyet düşünme, konuşma

soy

TTü: [ Şeyhoğlu, Marzubânnâme terc., 1380]
hem bu ḥātun Nūşirevān soyındandı TTü: [ Dede Korkut Kitabı, <1400?]
Dedem Korkut geldi soy soyladı (...) Ol Aişe, Faṭıma soyudur. Çağ: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
soy: race, lignée soy sop [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
soyadı [ Hakimiyet-i Milliye - gazete, 1932]
Dahiliye Vekilliği soy adı kanunu projesi adında bir projenin ana çizgileri hazırlamaktadır. YTü: soylu "asil" [ Hakimiyet-i Milliye - gazete, 1934]
bir harika yaratmak kudretini soylu kanından ve içindeki vatan sevgisinden almıştır.

<< OTü soy sulb, zürriyet ~? Toh soy oğul

Not: ETü yazılı kaynaklarda izi olmayan sözcüğün Oğuz diline özgü olduğu anlaşılıyor. Doğu Türkistan'ın Kuçi bölgesinde 5.ila 8. yy'larda yazılı kayıt bırakan Toharca B dilinde soy "erkek evlat" dilin ana unsurlarındandır. Bk. D. Adams, A Dictionary of Tocharian B, sf. 769.

Benzer sözcükler: soy sop, soyadı, soyağacı, soylu, soysuz

Bu maddeye gönderenler: kentsoylu, soydaş, soykırım


15.08.2021
soy|mak

<< ETü soy- deri yüzmek

soya

İng soya bir tür fasulya Hol soja a.a. Jap shōyu 醤油 zsoya sosu Çin jiàng yóu 醤油 za.a.

soydaş

TTü soy +dAş

soygun

TTü soy- +gIn

soyka1

TTü soy-