sound

sosyetik

Türkiye Türkçesi sosyete sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +ik° ekiyle türetilmiştir.

sosyoloji

Fransızca sociologie "toplumbilim" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1780 Abbé Sieyès, Fr. siyasetçi.)

sosyopat

İngilizce sociopath "topluma uyum sağlayamama hastası" sözcüğünden alıntıdır.

sota

İtalyanca sotto "aşağı, alt, alçak" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince subtus "alta, aşağıya" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince sub "alt, aşağı (edat)" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)upó "üst, yukarı" biçiminden evrilmiştir.

sote

Fransızca sautée "«hoplatılmış», tavada zıplatarak pişirilmiş şey" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince saltata sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince saltare "sıçramak, sıçratmak, hoplatmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince saltum "sıçrama, takla" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

sound
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"(elektronik olarak manipüle edilmiş müzikte) ses kalitesi, tını" [ Milliyet - gazete, 1991]
Kasette tüm seslerin dengelenmesi ve soundın son şeklini alması amacıyla

Köken

İngilizce sound "ses" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen son sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen sonus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *swonh₂-o-s (*swon-o-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *swenh₂- (*swen-) "ses çıkarmak" kökünden türetilmiştir.

Bu maddeye gönderenler

rezonans, sonat (sone), subsonik, süpersonik, ültrason


14.01.2015
sovyet

Rusça sovyet "şura, konsey, Bolşevik rejimde halk şurası" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Rusça so- "birlikte, bir arada" ve Rusça vyet "düşünme, konuşma" sözcüklerinin bileşiğidir.

soy

Orta Türkçe soy "asıl, kök, ırk" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

soy|mak

Eski Türkçe soy- "deri yüzmek" fiilinden evrilmiştir.

soya

İngilizce soya "bir tür fasulya" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Holandaca aynı anlama gelen soja sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Japonca shōyu 醤油 z "soya sosu" sözcüğünden alıntıdır. Japonca sözcük Çince aynı anlama gelen jiàng yóu 醤油 z sözcüğünden alıntıdır.

soydaş

Türkiye Türkçesi soy sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +dAş ekiyle türetilmiştir.