sota

sosyalist

Fr socialiste toplumsalcı Fr social toplumsal +ist°

sosyete

Fr société 1. toplu halde olma, cemiyet, şirket, toplum, 2. yoğun sosyal yaşamı olan toplum kesimi, seçkinler Lat societas ittifak, ünsiyet, cemiyet Lat sociare [den.] yoldaşlık etmek, refakat etmek +itas Lat socius müttefik, yoldaş

sosyetik

TTü sosyete +ik°

sosyoloji

Fr sociologie toplumbilim (İlk kullanım: 1780 Abbé Sieyès, Fr. siyasetçi.)

sosyopat

İng sociopath topluma uyum sağlayamama hastası

sota

"elverişli (yer), pusu yeri" [ <1930]
"kumarda şans" [ Milliyet - gazete, 1962]
Adam bir kere tersoya tutulursa kolay kolay sotaya gelmez.

İt sotto aşağı, alt, alçak << Lat subtus alta, aşağıya Lat sub alt, aşağı (edat) << HAvr *(s)upó üst, yukarı

Benzer sözcükler: sotalamak

Bu maddeye gönderenler: subatomik (subsonik), sütliman, upload (aparküt, backup, çekap, fayrap, update)


08.09.2017
sote

Fr sautée [pp. fem.] «hoplatılmış», tavada zıplatarak pişirilmiş şey << Lat saltata [pp.] Lat saltare [den.] sıçramak, sıçratmak, hoplatmak +()t° Lat saltum sıçrama, takla

sound

İng sound ses EFr son a.a. << Lat sonus a.a. << HAvr *swonh₂-o-s (*swon-o-s) HAvr *swenh₂- (*swen-) ses çıkarmak

sovyet

Rus sovyet şura, konsey, Bolşevik rejimde halk şurası § Rus so- birlikte, bir arada Rus vyet düşünme, konuşma

soy

<< OTü soy asıl, kök, ırk ?

soy|mak

<< ETü soy- deri yüzmek