sosyetik

sos1

Fransızca sauce "yemek suyu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca salse "tuzlu su, yemek suyu" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince salsus "tuzlu" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince sal "tuz" sözcüğünden türetilmiştir.

sosis

Fransızca saucisse "sosis veya sucuk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince salcitiae veya salsutia "tuzlanmış et, sosis veya sucuk" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince salsus "tuzlu" sözcüğünden türetilmiştir.

sosyal

Fransızca ve İngilizce social "1. dostluk ve yoldaşlık eden, canayakın, 2. topluma uygun, toplumu gözeten, toplumsal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince socialis "dostluk ve yoldaşlığa ilişkin, dostane" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince socius "yoldaş, ortak, müttefik" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sokʷ-i̯o- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sekʷ- "peşinden gitmek" kökünden türetilmiştir.

sosyalist

Fransızca socialiste "toplumsalcı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca social "toplumsal" sözcüğünden +ist° ekiyle türetilmiştir.

sosyete

Fransızca société "1. toplu halde olma, cemiyet, şirket, toplum, 2. yoğun sosyal yaşamı olan toplum kesimi, seçkinler" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince societas "ittifak, ünsiyet, cemiyet" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sociare "yoldaşlık etmek, refakat etmek" fiilinden +itas ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince socius "müttefik, yoldaş" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

sosyetik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"sosyeteye ait" [ Milliyet - gazete, 1952]
Bu sosyetik aile kızı

Köken

Türkiye Türkçesi sosyete sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +ik° ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için sosyete maddesine bakınız.

Ek açıklama

Türkçe bir türev olup başka dillerde eşdeğeri yoktur.

Benzer sözcükler

sosyetikleşmek


22.09.2017
sosyoloji

Fransızca sociologie "toplumbilim" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1780 Abbé Sieyès, Fr. siyasetçi.)

sosyopat

İngilizce sociopath "topluma uyum sağlayamama hastası" sözcüğünden alıntıdır.

sota

İtalyanca sotto "aşağı, alt, alçak" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince subtus "alta, aşağıya" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince sub "alt, aşağı (edat)" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)upó "üst, yukarı" biçiminden evrilmiştir.

sote

Fransızca sautée "«hoplatılmış», tavada zıplatarak pişirilmiş şey" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince saltata sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince saltare "sıçramak, sıçratmak, hoplatmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince saltum "sıçrama, takla" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

sound

İngilizce sound "ses" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen son sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen sonus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *swonh₂-o-s (*swon-o-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *swenh₂- (*swen-) "ses çıkarmak" kökünden türetilmiştir.