sosyetik

sos1

Fr sauce yemek suyu << EFr salse tuzlu su, yemek suyu << Lat salsus tuzlu Lat sal tuz

sosis

Fr saucisse sosis veya sucuk << OLat salcitiae/salsutia tuzlanmış et, a.a. Lat salsus tuzlu

sosyal

Fr/İng social 1. dostluk ve yoldaşlık eden, canayakın, 2. topluma uygun, toplumu gözeten, toplumsal Lat socialis dostluk ve yoldaşlığa ilişkin, dostane Lat socius yoldaş, ortak, müttefik +al° << HAvr *sokʷ-i̯o- HAvr *sekʷ- peşinden gitmek

sosyalist

Fr socialiste toplumsalcı Fr social toplumsal +ist°

sosyete

Fr société 1. toplu halde olma, cemiyet, şirket, toplum, 2. yoğun sosyal yaşamı olan toplum kesimi, seçkinler Lat societas ittifak, ünsiyet, cemiyet Lat sociare [den.] yoldaşlık etmek, refakat etmek +itas Lat socius müttefik, yoldaş

sosyetik

"sosyeteye ait" [ Milliyet - gazete, 1952]
Bu sosyetik aile kızı

TTü sosyete +ik°

 sosyete

Not: Türkçe bir türev olup başka dillerde eşdeğeri yoktur.

Benzer sözcükler: sosyetikleşmek


22.09.2017
sosyoloji

Fr sociologie toplumbilim (İlk kullanım: 1780 Abbé Sieyès, Fr. siyasetçi.)

sosyopat

İng sociopath topluma uyum sağlayamama hastası

sota

İt sotto aşağı, alt, alçak << Lat subtus alta, aşağıya Lat sub alt, aşağı (edat) << HAvr *(s)upó üst, yukarı

sote

Fr sautée [pp. fem.] «hoplatılmış», tavada zıplatarak pişirilmiş şey << Lat saltata [pp.] Lat saltare [den.] sıçramak, sıçratmak, hoplatmak +()t° Lat saltum sıçrama, takla

sound

İng sound ses EFr son a.a. << Lat sonus a.a. << HAvr *swonh₂-o-s (*swon-o-s) HAvr *swenh₂- (*swen-) ses çıkarmak