sosyalist

sorun

Türkiye Türkçesi sor- fiilinden Yeni Türkçe +In ekiyle türetilmiştir.

SOS

İngilizce S.O.S. "Mors alfabesinde imdat sinyali" sözcüğünden alıntıdır.

sos1

Fransızca sauce "yemek suyu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca salse "tuzlu su, yemek suyu" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince salsus "tuzlu" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince sal "tuz" sözcüğünden türetilmiştir.

sosis

Fransızca saucisse "sosis veya sucuk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince salcitiae veya salsutia "tuzlanmış et, sosis veya sucuk" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince salsus "tuzlu" sözcüğünden türetilmiştir.

sosyal

Fransızca ve İngilizce social "1. yoldaşlık eden, cana yakın, 2. topluma uygun, toplumu gözeten, toplumsal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince socialis "yoldaşlığa ilişkin, dostane" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince socius "yoldaş, müttefik" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sokʷ-i̯o- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sekʷ- "peşinden gitmek" kökünden türetilmiştir.

sosyalist
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

sosyalizm [ Basiretçi Ali Bey, İstanbul Mektupları, 1870]
malum olduğu vechile sosyalizm tellallarının, yani dünyada ağniya ile fukara arasında hallāk-ı cihānın takdīr-i lemyezelīsiyle vaki olan farkı kaldırmak (...) sosyal demokrat [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
Doktor Rıza Beyin eski sosyal demokrat fırkasının ihya edilmesine mâni yoktur.

Köken

Fransızca socialiste "toplumsalcı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca social "toplumsal" sözcüğünden +ist° ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için sosyal maddesine bakınız.

Ek açıklama

Sözcük İngilizcede en erken 1822'de, Fransızcada 1831'de kaydedilmiştir.

Benzer sözcükler

sosyal demokrat, sosyal-faşist, sosyalizan, sosyalizm


19.08.2017
sosyete

Fransızca société "1. ittifak, cemiyet, şirket, toplum, 2. yoğun sosyal yaşamı olan toplum kesimi, seçkinler" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince societas "ittifak, yoldaşlık, cemiyet" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sociare "yoldaşlık etmek, refakat etmek" fiilinden +itas ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince socius "yoldaş" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

sosyoloji

Fransızca sociologie "toplumbilim" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1780 Abbé Sieyès, Fr. siyasetçi.)

sosyopat

İngilizce sociopath "topluma uyum sağlayamama hastası" sözcüğünden alıntıdır.

sota

İtalyanca sotto "aşağı, alt, alçak" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince subtus "alta, aşağıya" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince sub "alt, aşağı (edat)" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)upó "üst, yukarı" biçiminden evrilmiştir.

sote

Fransızca sautée "«hoplatılmış», tavada zıplatarak pişirilmiş şey" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince saltata sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince saltare "sıçramak, sıçratmak, hoplatmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince saltum "sıçrama, takla" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.