sosyalist

sorun

TTü sor- +In

SOS

İng S.O.S. Mors alfabesinde imdat sinyali

sos1

Fr sauce yemek suyu << EFr salse tuzlu su, yemek suyu << Lat salsus tuzlu Lat sal tuz

sosis

Fr saucisse sosis veya sucuk << OLat salcitiae/salsutia tuzlanmış et, a.a. Lat salsus tuzlu

sosyal

Fr/İng social 1. yoldaşlık eden, cana yakın, 2. topluma uygun, toplumu gözeten, toplumsal Lat socialis yoldaşlığa ilişkin, dostane Lat socius yoldaş, müttefik +al° << HAvr *sokʷ-i̯o- HAvr *sekʷ- peşinden gitmek

sosyalist

sosyalizm [ Basiretçi Ali Bey, İstanbul Mektupları, 1870]
malum olduğu vechile sosyalizm tellallarının, yani dünyada ağniya ile fukara arasında hallāk-ı cihānın takdīr-i lemyezelīsiyle vaki olan farkı kaldırmak (...) sosyal demokrat [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
Doktor Rıza Beyin eski sosyal demokrat fırkasının ihya edilmesine mâni yoktur.

Fr socialiste toplumsalcı Fr social toplumsal +ist°

 sosyal

Not: Sözcük İngilizcede en erken 1822'de, Fransızcada 1831'de kaydedilmiştir.

Benzer sözcükler: sosyal demokrat, sosyal-faşist, sosyalizan, sosyalizm


19.08.2017
sosyete

Fr société 1. ittifak, cemiyet, şirket, toplum, 2. yoğun sosyal yaşamı olan toplum kesimi, seçkinler Lat societas ittifak, yoldaşlık, cemiyet Lat sociare [den.] yoldaşlık etmek, refakat etmek +itas Lat socius yoldaş

sosyoloji

Fr sociologie toplumbilim (İlk kullanım: 1780 Abbé Sieyès, Fr. siyasetçi.)

sosyopat

İng sociopath topluma uyum sağlayamama hastası

sota

İt sotto aşağı, alt, alçak << Lat subtus alta, aşağıya Lat sub alt, aşağı (edat) << HAvr *(s)upó üst, yukarı

sote

Fr sautée [pp. fem.] «hoplatılmış», tavada zıplatarak pişirilmiş şey << Lat saltata [pp.] Lat saltare [den.] sıçramak, sıçratmak, hoplatmak +()t° Lat saltum sıçrama, takla