sosyal

sorumlu

Yeni Türkçe sorum "1. mesele (1935), 2. mesuliyet (1944)" sözcüğünden Yeni Türkçe +lI(g) ekiyle türetilmiştir.

sorun

Türkiye Türkçesi sor- fiilinden Yeni Türkçe +In ekiyle türetilmiştir.

SOS

İngilizce S.O.S. "Mors alfabesinde imdat sinyali" sözcüğünden alıntıdır.

sos1

Fransızca sauce "yemek suyu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca salse "tuzlu su, yemek suyu" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince salsus "tuzlu" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince sal "tuz" sözcüğünden türetilmiştir.

sosis

Fransızca saucisse "sosis veya sucuk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince salcitiae veya salsutia "tuzlanmış et, sosis veya sucuk" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince salsus "tuzlu" sözcüğünden türetilmiştir.

sosyal
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"toplumsal" [ Cumhuriyet - gazete, 1932]
Şark kelimesinin ifade ettiği sosyal hayat şartları sosyalleşmek [ Milliyet - gazete, 1954]
memleket ekonomisinin süratle sosyalleştirilmesini derpiş eden bir takrir sosyal medya [ Cumhuriyet - gazete, 2007]
paylaşım ağları ve sosyal medya (Web 2.0) gibi yeni kavramlar günlük yaşamı çok daha zengin hale getiriyor

Köken

Fransızca ve İngilizce social "1. yoldaşlık eden, cana yakın, 2. topluma uygun, toplumu gözeten, toplumsal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince socialis "yoldaşlığa ilişkin, dostane" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince socius "yoldaş, müttefik" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sokʷ-i̯o- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sekʷ- "peşinden gitmek" kökünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için sekans maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

antisosyal, medikososyal, sosyal ağ, sosyal medya, sosyalizasyon, sosyalize, sosyalleşmek, sosyoekonomik, sosyolinguistik, sosyopolitik

Bu maddeye gönderenler

asosiye, asosyal, sosyalist, sosyete, sosyoloji, sosyopat


12.05.2021
sosyalist

Fransızca socialiste "toplumsalcı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca social "toplumsal" sözcüğünden +ist° ekiyle türetilmiştir.

sosyete

Fransızca société "1. ittifak, cemiyet, şirket, toplum, 2. yoğun sosyal yaşamı olan toplum kesimi, seçkinler" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince societas "ittifak, yoldaşlık, cemiyet" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sociare "yoldaşlık etmek, refakat etmek" fiilinden +itas ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince socius "yoldaş" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

sosyoloji

Fransızca sociologie "toplumbilim" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1780 Abbé Sieyès, Fr. siyasetçi.)

sosyopat

İngilizce sociopath "topluma uyum sağlayamama hastası" sözcüğünden alıntıdır.

sota

İtalyanca sotto "aşağı, alt, alçak" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince subtus "alta, aşağıya" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince sub "alt, aşağı (edat)" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)upó "üst, yukarı" biçiminden evrilmiştir.