sosyal

sorumlu

YTü sorum 1. mesele (1935), 2. mesuliyet (1944) +lI(g)

sorun

TTü sor- +In

SOS

İng S.O.S. Mors alfabesinde imdat sinyali

sos1

Fr sauce yemek suyu << EFr salse tuzlu su, yemek suyu << Lat salsus tuzlu Lat sal tuz

sosis

Fr saucisse sosis veya sucuk << OLat salcitiae/salsutia tuzlanmış et, a.a. Lat salsus tuzlu

sosyal

"toplumsal" [ Cumhuriyet - gazete, 1932]
Şark kelimesinin ifade ettiği sosyal hayat şartları sosyalleşmek [ Milliyet - gazete, 1954]
memleket ekonomisinin süratle sosyalleştirilmesini derpiş eden bir takrir sosyal medya [ Cumhuriyet - gazete, 2007]
paylaşım ağları ve sosyal medya (Web 2.0) gibi yeni kavramlar günlük yaşamı çok daha zengin hale getiriyor

Fr/İng social 1. yoldaşlık eden, cana yakın, 2. topluma uygun, toplumu gözeten, toplumsal Lat socialis yoldaşlığa ilişkin, dostane Lat socius yoldaş, müttefik +al° << HAvr *sokʷ-i̯o- HAvr *sekʷ- peşinden gitmek

 sekans

Benzer sözcükler: antisosyal, medikososyal, sosyal ağ, sosyal medya, sosyalizasyon, sosyalize, sosyalleşmek, sosyoekonomik, sosyolinguistik, sosyopolitik

Bu maddeye gönderenler: asosiye, asosyal, sosyalist, sosyete, sosyoloji, sosyopat


12.05.2021
sosyalist

Fr socialiste toplumsalcı Fr social toplumsal +ist°

sosyete

Fr société 1. ittifak, cemiyet, şirket, toplum, 2. yoğun sosyal yaşamı olan toplum kesimi, seçkinler Lat societas ittifak, yoldaşlık, cemiyet Lat sociare [den.] yoldaşlık etmek, refakat etmek +itas Lat socius yoldaş

sosyoloji

Fr sociologie toplumbilim (İlk kullanım: 1780 Abbé Sieyès, Fr. siyasetçi.)

sosyopat

İng sociopath topluma uyum sağlayamama hastası

sota

İt sotto aşağı, alt, alçak << Lat subtus alta, aşağıya Lat sub alt, aşağı (edat) << HAvr *(s)upó üst, yukarı