sosis

soru

Eski Türkçe sorıġ "aranan şey, arama" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe sor- fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

sorumlu

Yeni Türkçe sorum "1. mesele (1935), 2. mesuliyet (1944)" sözcüğünden Yeni Türkçe +lI(g) ekiyle türetilmiştir.

sorun

Türkiye Türkçesi sor- fiilinden Yeni Türkçe +In ekiyle türetilmiştir.

SOS

İngilizce S.O.S. "Mors alfabesinde imdat sinyali" sözcüğünden alıntıdır.

sos1

Fransızca sauce "yemek suyu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca salse "tuzlu su, yemek suyu" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince salsus "tuzlu" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince sal "tuz" sözcüğünden türetilmiştir.

sosis
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hüseyin Rahmi Gürpınar, Tebessüm-i Elem, 1914]
sucuğun kötü yapılan nevˁi elbette sosisten daha midevī değildir

Köken

Fransızca saucisse "sosis veya sucuk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince salcitiae veya salsutia "tuzlanmış et, sosis veya sucuk" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince salsus "tuzlu" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için salça maddesine bakınız.


02.07.2015
sosyal

Fransızca ve İngilizce social "1. dostluk ve yoldaşlık eden, canayakın, 2. topluma uygun, toplumu gözeten, toplumsal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince socialis "dostluk ve yoldaşlığa ilişkin, dostane" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince socius "yoldaş, ortak, müttefik" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sokʷ-i̯o- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sekʷ- "peşinden gitmek" kökünden türetilmiştir.

sosyalist

Fransızca socialiste "toplumsalcı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca social "toplumsal" sözcüğünden +ist° ekiyle türetilmiştir.

sosyete

Fransızca société "1. toplu halde olma, cemiyet, şirket, toplum, 2. yoğun sosyal yaşamı olan toplum kesimi, seçkinler" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince societas "ittifak, ünsiyet, cemiyet" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sociare "yoldaşlık etmek, refakat etmek" fiilinden +itas ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince socius "müttefik, yoldaş" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

sosyetik

Türkiye Türkçesi sosyete sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +ik° ekiyle türetilmiştir.

sosyoloji

Fransızca sociologie "toplumbilim" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1780 Abbé Sieyès, Fr. siyasetçi.)