soru

sorbe

Fr sorbet buzlu meyve şerbeti TTü şerbet

sorgu

TTü sor- +gU

sorguç

<< ETü sarāġuç başı top şeklinde saran bir tür kadın başlığı ≈ Fa sarāġuc/sarāġuş سراغج/سراغش za.a. (§ Fa sar سر zbaş Fa āġuş آغش zkucak )

sort

İng sort kader, kısmet, sıra, cins (ad), cinslere göre ayırmak, ayıklamak (fiil) Fr sorte kısmet, sıra, cins, tür << Lat sors, sort- [pp.] kısmet, pay, sıra Lat serere dizmek, sıraya koymak +()t HAvr *ser-² dizmek

sorti

Fr sortie çıkış Fr sortir çıkmak Lat surgere, surect- fışkırmak, kaynamak, (su) yer yüzüne çıkmak

soru

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol soruġ sorturdı [[kayıp hayvanların takip edilmesini buyurdu]] KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
suru ... suruk [soru] TTü: [ Yunus Emre, Bütün Şiirleri, <1320]
sorucular geleler soru hisāb soralar

<< ETü sorıġ aranan şey, arama ETü sor- +I(g)

 sor-

Benzer sözcükler: soru bankası

Bu maddeye gönderenler: gensoru


09.06.2015
sorumlu

YTü sorum 1. mesele (1935), 2. mesuliyet (1944) +lI(g)

sorun

TTü sor- +In

SOS

İng S.O.S. Mors alfabesinde imdat sinyali

sos1

Fr sauce yemek suyu << EFr salse tuzlu su, yemek suyu << Lat salsus tuzlu Lat sal tuz

sosis

Fr saucisse sosis veya sucuk << OLat salcitiae/salsutia tuzlanmış et, a.a. Lat salsus tuzlu