sorti

sor|mak

<< ETü sor- sormak, aramak, peşinden gitmek ≈ Moğ sura-/sorı- a.a.

sorbe

Fr sorbet buzlu meyve şerbeti TTü şerbet

sorgu

TTü sor- +gU

sorguç

<< ETü sarāġuç başı top şeklinde saran bir tür kadın başlığı ≈ Fa sarāġuc/sarāġuş سراغج/سراغش za.a. (§ Fa sar سر zbaş Fa āġuş آغش zkucak )

sort

İng sort kader, kısmet, sıra, cins (ad), cinslere göre ayırmak, ayıklamak (fiil) Fr sorte kısmet, sıra, cins, tür << Lat sors, sort- [pp.] kısmet, pay, sıra Lat serere dizmek, sıraya koymak +()t HAvr *ser-² dizmek

sorti

"elektrik tesisatında priz veya aydınlatma çıkışı" [ Cumhuriyet - gazete, 1946]
kışlaya 260 sorti, 11 küçük ve bir büyük tevzi tablosundan ibaret ankastr dahil elektrik tesisatı yaptırılacaktır. "... askeri uçak seferi" [ Cumhuriyet - gazete, 1972]
İtalya'da tertiplenen ilk yarışmada 114 sorti (çıkış) uçulmasına rağmen

Fr sortie çıkış Fr sortir çıkmak Lat surgere, surect- fışkırmak, kaynamak, (su) yer yüzüne çıkmak


20.08.2017
soru

<< ETü sorıġ aranan şey, arama ETü sor- +I(g)

sorumlu

YTü sorum 1. mesele (1935), 2. mesuliyet (1944) +lI(g)

sorun

TTü sor- +In

SOS

İng S.O.S. Mors alfabesinde imdat sinyali

sos1

Fr sauce yemek suyu << EFr salse tuzlu su, yemek suyu << Lat salsus tuzlu Lat sal tuz