sorguç

sopa

<< Fa çūba değnek, çubuk

soprano

İt soprano 1. üstteki, 2. çok sesli koroda üst perde [esk.], üst perde kadın sesi İt sopra üst, üzeri, üstün << Lat super a.a.

sor|mak

<< ETü sor- sormak, aramak, peşinden gitmek ≈ Moğ sura-/sorı- a.a.

sorbe

Fr sorbet buzlu meyve şerbeti TTü şerbet

sorgu

TTü sor- +gU

sorguç

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
sarāġuç: ximāru'l-marˀa [kadın baş-sargısı] [ Kıpçak Türkçesi Sözlüğü, <1500]
sorġuc [kılıç sapının top şeklindeki ucu] [ Lugat-i Ni'metullah, 1540]
tor ve nezgeb ve sorġuc صورغج ki başa sokunurlar

<< ETü sarāġuç başı top şeklinde saran bir tür kadın başlığı ≈ Fa sarāġuc/sarāġuş سراغج/سراغش za.a. (§ Fa sar سر zbaş Fa āġuş آغش zkucak )

 ser, aguş

Not: Farsça ile ortak olan sözcüğü Kaşgarî Türkçe kabul eder; Claus sf. 849 Türkçe sar- fiilinden türetir. Ancak bu görüş zorlamadır.


09.06.2015
sort

İng sort kader, kısmet, sıra, cins (ad), cinslere göre ayırmak, ayıklamak (fiil) Fr sorte kısmet, sıra, cins, tür << Lat sors, sort- [pp.] kısmet, pay, sıra Lat serere dizmek, sıraya koymak +()t HAvr *ser-² dizmek

sorti

Fr sortie çıkış Fr sortir çıkmak Lat surgere, surect- fışkırmak, kaynamak, (su) yer yüzüne çıkmak

soru

<< ETü sorıġ aranan şey, arama ETü sor- +I(g)

sorumlu

YTü sorum 1. mesele (1935), 2. mesuliyet (1944) +lI(g)

sorun

TTü sor- +In