sor|mak

sone

Fr sonnet bir şiir türü << EFr sonet [küç.] kısa şarkı

sonra

<< OTü soŋra sonra, bilahare ETü soŋ son, sonra +rA

sonuç

§ TTü son TTü

sopa

<< Fa çūba değnek, çubuk

soprano

İt soprano 1. üstteki, 2. çok sesli koroda üst perde [esk.], üst perde kadın sesi İt sopra üst, üzeri, üstün << Lat super a.a.

sor|mak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
er söz sordı [[haber sordu]], ol soruġ sorturdı [[kayıp hayvanların takip edilmesini buyurdu]] TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
soruşturmak: Tecessüs, taharri, teftiş.

<< ETü sor- sormak, aramak, peşinden gitmek ≈ Moğ sura-/sorı- a.a.

Benzer sözcükler: sordurmak, sorulmak, soruşturmak, soruşturma

Bu maddeye gönderenler: sorgu, soru (gensoru), sorumlu, sorun


05.03.2020
sorbe

Fr sorbet buzlu meyve şerbeti TTü şerbet

sorgu

TTü sor- +gU

sorguç

<< ETü sarāġuç başı top şeklinde saran bir tür kadın başlığı ≈ Fa sarāġuc/sarāġuş سراغج/سراغش za.a. (§ Fa sar سر zbaş Fa āġuş آغش zkucak )

sort

İng sort kader, kısmet, sıra, cins (ad), cinslere göre ayırmak, ayıklamak (fiil) Fr sorte kısmet, sıra, cins, tür << Lat sors, sort- [pp.] kısmet, pay, sıra Lat serere dizmek, sıraya koymak +()t HAvr *ser-² dizmek

sorti

Fr sortie çıkış Fr sortir çıkmak Lat surgere, surect- fışkırmak, kaynamak, (su) yer yüzüne çıkmak