sopa

sonda

Fr sonde 1. deniz derinliğini ölçme aleti, iskandil, 2. cerrahide sonda (Nor sundgyrd/sundline deniz derinliği ölçme aygıtı ) Nor sund deniz, derinlik

sondaj

Fr sondage sonda ile derinlik ölçme Fr sonder iskandil etmek +age

sone

Fr sonnet bir şiir türü << EFr sonet [küç.] kısa şarkı

sonra

<< OTü soŋra sonra, bilahare ETü soŋ son, sonra +rA

sonuç

§ TTü son TTü

sopa

[ anon., Câmiü'l-Fürs, 1501]
zopa [ Türkiye'de Halk Ağızlarından Derleme Sözlüğü, <1960]
zıbık, zıbçık, zıpçık [sopa, değnek]

<< Fa çūba değnek, çubuk

 çöp2

Not: Halk dilinden genel dile geçmiş olan sözcük, Anadolu ağızlarında tipik olan c/ç > /z/ evrimi gösterir.

Benzer sözcükler: eli sopalı, sopalık

Bu maddeye gönderenler: zıbar-


20.08.2017
soprano

İt soprano 1. üstteki, 2. çok sesli koroda üst perde [esk.], üst perde kadın sesi İt sopra üst, üzeri, üstün << Lat super a.a.

sor|mak

<< ETü sor- sormak, aramak, peşinden gitmek

sorbe

Fr sorbet buzlu meyve şerbeti TTü şerbet

sorgu

TTü sor- +gU

sorguç

<< ETü sarāġuç başı top şeklinde saran bir tür kadın başlığı ≈ Fa sarāġuc/sarāġuş سراغج/سراغش za.a. (§ Fa sar سر zbaş Fa āġuş آغش zkucak )