somatik

solüsyon

Fr solution çözüm, çözelti Lat soluere çözmek, ayırmak +(t)ion Lat se+ luere, lut- çözmek HAvr *lewh₃- (*lew-) çözmek, gevşetmek

solvent

Alm/İng solvent çözücü, eritici Lat soluens a.a. Lat soluere çözmek +ent°

som

<< OTü som yekpare, masif (metal, buz)

som balığı

Bul/Sırp som сом zalabalığa benzer bir tatlı su balığı, silurus glanis

somaki

Ar summāḳī سمّاقى z [nsb.] koyu kırmızı renkte bir taş, porfir Ar summāḳ سمّاق z [#smḳ] koyu kırmızı renk

somatik

[ Dr. Esat Eğilmez, 1958]
'somatik', zihnî, aklî ve manevî faaliyetlerimizle de ilgilidir.

Fr somatique bedensel EYun sōmatikós σωματικός za.a. EYun sōma σώμα z1. ceset, leş, 2. gövde, beden +ik° << HAvr *twō-mn̥- HAvr *tewh₂- (*tew-) şişmek, kabarmak

 tümör

Benzer sözcükler: psikosomatik

Bu maddeye gönderenler: kromozom (genom), lizozom, ribozom


24.06.2015
sombrero

İsp sombrero gölgelik, şemsiye, Meksika'ya özgü geniş kenarlı şapka İsp sombra gölge << Lat umbra a.a.

sommelier

Fr sommelier 1. konaklarda alışveriş ve sofra işlerinden sorumlu hizmetkâr [esk.], 2. şarap garsonu << EFr sommerier yük hayvanlarına bakan kişi, beygirci Fr sommier yük hayvanı, beygir +ari°

somon

Fr saumon tatlı ve tuzlu suda yaşayan bir balık, alabalık, salmo salar << Lat salmo a.a.

somun1

~? Yun psomín ψωμίν zekmek, çörek (Kaynak: Räsänen V 427, Eren 374.)<< EYun psōmós ψωμός zlokma

somun2

Fr saumon 1. alabalık, 2. kaba metal döküm parçası