solungaç

solo

Fransızca solo "tek ses veya tek çalgı için müzik parçası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca solo "yalnız" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sōlus "yalnız" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *swó-lo-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *swé "kendi" biçiminden evrilmiştir.

solu|mak

Orta Türkçe solu- "(zorlukla) nefes almak" sözcüğünden evrilmiştir.

solucan

Eski Türkçe suvılġan veya suvışġan "bağırsak kurdu, solucan" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe suvış- "ıslanmak, cıvıklaşmak" fiilinden Eski Türkçe +(g)An ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe suv "su" fiilinden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

soluk1

Türkiye Türkçesi sol- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

soluk2

Türkiye Türkçesi solu- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

solungaç
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
solungaç: Balığın solunuma yarıyan organı.

Köken

Türkiye Türkçesi yazılı örneği bulunmayan *solun- fiilinden Yeni Türkçe +(g)Aç ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için solu- maddesine bakınız.

Ek açıklama

Fiile eklenen +ngAç ekinin işlevi belirsizdir; *solun- fiili mevcut değildir.


01.01.2011 den önce
solunum

Türkiye Türkçesi yazılı örneği bulunmayan *solun- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

solüsyon

Fransızca solution "çözüm, çözelti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince soluere "çözmek, ayırmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince luere, lut- "çözmek" fiilinden se+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *lewh₃- (*lew-) "çözmek, gevşetmek" kökünden türetilmiştir.

solvent

Almanca ve İngilizce solvent "çözücü, eritici" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Latince aynı anlama gelen soluens sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince soluere "çözmek" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir.

som

Orta Türkçe som "yekpare, masif (metal, buz)" sözcüğünden evrilmiştir.

som balığı

Bulgarca ve Sırpça som сом z "alabalığa benzer bir tatlı su balığı, silurus glanis" sözcüğünden alıntıdır.