solu|mak

solaryum

İng solarium yapay güneşlenme cihazı veya odası Lat solaris güneşe ilişkin +ium Lat sōl güneş +ari° << HAvr *sóh₂wl̥ (*sṓwl̥) a.a.

solfej

Fr solfège müzikte nota okuma İt solfeggio a.a. OLat solfa sol-fa notaları, gam

solidarite
solipsizm

Fr solipsisme tekbencilik § Lat solus yalnız Lat ipse kendi +ism°

solo

Fr solo tek ses veya tek çalgı için müzik parçası İt solo yalnız << Lat sōlus yalnız << HAvr *swó-lo-s << HAvr *swé kendi

solu|mak

OTü: [ İbni Mühenna, Lugat, <1310]
soludı: ḍāḳa'n-nafas [nefesi daraldı, zor nefes aldı]

<< OTü solu- (zorlukla) nefes almak

Bu maddeye gönderenler: soluk2, solungaç, solunum


25.05.2015
solucan

<< ETü suvılġan/suvışġan bağırsak kurdu, solucan ETü suvış- ıslanmak, cıvıklaşmak +(g)An ETü suv su +Iş-

soluk1

TTü sol- +Uk

soluk2

TTü solu- +Uk

solungaç

TTü *solun- +(g)Aç

solunum

TTü *solun- +Im