solfej

sokum

Türkiye Türkçesi sok- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Im ekiyle türetilmiştir.

sol

Eski Türkçe sol "bozuk, sol" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen solugai sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Moğolca solı- "ters çevirmek, bozmak" sözcüğünden türetilmiştir.

sol|mak

Orta Türkçe sol- "(bitki) tazeliğini yitirmek" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen soluş- fiili ile eş kökenlidir.

solak

Eski Türkçe solamuk "sol elini kullanan" sözcüğü ile eş kökenlidir. Eski Türkçe sözcük Kıpçakça solak "dalak" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Türkçe sol sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +Ak ekiyle türetilmiştir.

solaryum

İngilizce solarium "yapay güneşlenme cihazı veya odası" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince solaris "güneşe ilişkin" sözcüğünden +ium ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince sōl "güneş" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *sóh₂wl̥ (*sṓwl̥) biçiminden evrilmiştir.

solfej
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1931]
burada talebeye solfej dersi verilecektir.

Köken

Fransızca solfège "müzikte nota okuma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen solfeggio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince solfa "sol-fa notaları, gam" sözcüğünden türetilmiştir.

Ek açıklama

Nota isimleri Guido d'Arezzo (980-1050) tarafından Aziz Ioannes ilahisinin ilk hecelerinden alınmıştır. UT queant laxis /REsonare fibris/MIra gestorum /FAmuli tuorum /SOLve polluti /LAbii reatum /Sancte Ioannes...


16.10.2014
solidarite
solipsizm

Fransızca solipsisme "tekbencilik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince solus "yalnız" ve Latince ipse "kendi" sözcüklerinin bileşiğidir.

solo

Fransızca solo "tek ses veya tek çalgı için müzik parçası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca solo "yalnız" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sōlus "yalnız" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *swó-lo-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *swé "kendi" biçiminden evrilmiştir.

solu|mak

Orta Türkçe solu- "(zorlukla) nefes almak" sözcüğünden evrilmiştir.

solucan

Eski Türkçe suvılġan veya suvışġan "bağırsak kurdu, solucan" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe suvış- "ıslanmak, cıvıklaşmak" fiilinden Eski Türkçe +(g)An ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe suv "su" fiilinden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.