sol

sol
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
sol elig [[sol el]] Türkiye Türkçesi: solcu "siyasette sosyalistlere yakın" [ Cumhuriyet - gazete, 1932]
Muhafazakâr ve milliyetçi bir hükumetin yerine liberal, solcu bir kabinenin geçmesile

Köken

Eski Türkçe sol "bozuk, sol" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen solugai sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Moğolca solı- "ters çevirmek, bozmak" sözcüğünden türetilmiştir.

Ek açıklama

Sözcüğün nihai anlamı “zıt, ters, çapraz” olmalıdır. Karş. Farsça çap "ters, sol", Latince rectus "düz, sağ", Arapça şaˀm "sol, uğursuz". Fransızca gauche "sol" < Germence wankjan "sapmak".

Benzer sözcükler

aşırı sol, sağlı sollu, solaçık, solbek, solcu, solhaf, soliç, sollamak

Bu maddeye gönderenler

solak


11.05.2020
solfej

Fransızca solfège "müzikte nota okuma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen solfeggio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince solfa "sol-fa notaları, gam" sözcüğünden türetilmiştir.