soku

sok|mak

Oğuzca sok- "batırmak" fiilinden evrilmiştir. Oğuzca fiil Eski Türkçe suk- "batırmak, daldırmak, (bumbar) tıkmak" fiili ile eş kökenlidir.

soku
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
soku [[havan - aslı iki ḳ ile soḳḳu olup sadeleştirilmiştir]] (...) er tuz sokdu [[adam tuz öğüttü]]

Köken

Eski Türkçe soku "havan, dibek" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe sok- "havanda dövmek, öğütmek" fiilinden Eski Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

Ek açıklama

Eski Türkçe sok- "öğütmek" ve suk- "içine sokmak" fiilleri arasında etimolojik bağ, varsa, muğlaktır.


20.03.2015