soku

sok|mak

<< ETü-O sok- batırmak ≈ ETü suk- batırmak, daldırmak, (bumbar) tıkmak

soku

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
soku [[havan - aslı iki ḳ ile soḳḳu olup sadeleştirilmiştir]] (...) er tuz sokdu [[adam tuz öğüttü]]

<< ETü soku havan, dibek ETü sok- havanda dövmek, öğütmek +gU

Not: ETü sok- "öğütmek" ve suk- "içine sokmak" fiilleri arasında etimolojik bağ, varsa, muğlaktır.


20.03.2015