soğur|mak

software

İng software 1. yumuşak eşya, 2. bilgisayar yazılımı § İng soft yumuşak İng ware eşya, özellikle ticari eşya (<< Ger *warō korunan veya saklanan şey Ger *waran korumak, saklamak

sofu

Ar ṣūfī صوفى ztasavvuf ehli

soğan

<< ETü soġun/soġan soğan ≈ Moğ songgin सुकन्द za.a.

soğu|mak

<< ETü soġı- soğumak, ıslanmak

soğuk

<< ETü soġık soğuk ETü soġı- +Uk

soğur|mak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kenç süt sōrdı [[bebek süt emdi]] TTü: [ Erzurumlu Darir, Kıssa-i Yusuf terc., <1377]
laˁl-i lebünden müdāmī sorasın [lal dudağını devamlı emesin] YTü: "Fr absorber karşılığı" [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
soğurmak: 1. Bir madde bir sıvıyı içine çekmek, 2. Bir madde her hangi bir erkeyi içine almak

<< ETü sōr- emmek

Not: Halk ağızlarına özgü olan fiil Dil Devrimi döneminde Fr absorber karşılığı olarak yazı diline alındı. • Anadolu ağızlarında halen sormuk ve sormaç "bebek emziği", soruş- "emişmek, kuruyup buruşmak", sorun- "yutkunmak" biçimleri görülür.

Benzer sözcükler: sormaç, sormuk, soruşmak

Bu maddeye gönderenler: somurt-


31.07.2015
sohbet

Ar ṣuḥba(t) صُحْبة z [#ṣḥb fuˁla(t) msd.] dostluk etme, arkadaşlık Ar ṣaḥiba صَحِبَ zdost idi

sok|mak

<< ETü-O sok- batırmak ≈ ETü suk- batırmak, daldırmak, (bumbar) tıkmak

sokak

Ar zuḳāḳ زقاق z [#zḳḳ] sokak, dar geçit Akad sūḳāḳu [küç.] a.a. Akad sūḳu sokak, özellikle çarşı sokağı, çarşıda belli malların satıldığı geçit

soket

İng socket [küç.] kısa çorap, bir tür kablo bağlantı elemanı İng sock çorap Lat soccus topuksuz hafif ayakkabı, keçeden yapılan terlik ≈ EYun sýχos σύχος za.a.

soku

<< ETü soku havan, dibek ETü sok- havanda dövmek, öğütmek +gU