sitronella

site2

İngilizce web site "worlwide web üzerinde sanal konum" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce site "yer, konum, mevki" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince situs sözcüğünden alıntıdır.

sitem

Farsça sitam veya istam ستم/إستم z "zulüm, eza" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen stahmag sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *stahma- sözcüğü ile eş kökenlidir.

sitoloji

Fransızca cytologie veya İngilizce cytology "hücre bilimi" sözcüğünden alıntıdır.

sitoplazma

Fransızca cytoplasme veya İngilizce cytoplasm "hücre içi sıvısı" sözcüğünden alıntıdır.

sitrik

Fransızca citrique "limondan elde edilen (asit)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince citrus "limon ağacı" sözcüğünden +ic° ekiyle türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Eski Yunanca kédros κέδρος z "sedir ağacı" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. )

sitronella
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meydan-Larousse, 1969]

Köken

Yeni Latince citronella "limon otu" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Fransızca citron "limon" sözcüğünden +ell° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince citrus "limon ağacı" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için sitrik maddesine bakınız.


20.08.2017
sitteisevir

Arapça sitta(t) ستّة z "altı" ve Arapça s̠wr kökünden gelen ṯawr ثور z "boğa, boğa burcu" sözcüklerinin bileşiğidir. Bu sözcük Arapça ṯāra ثار z "azdı, çığırından çıktı" fiilinden türetilmiştir.

sittin

Arapça sittīn ستّين z "altmış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sitta(t) veya sids ستّة z "altı" sözcüğünden türetilmiştir.

sitüasyon

Fransızca ve İngilizce situation "konumlama, konum, durum" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince situare "konumlandırmak, yerleştirmek" fiilinden +()tion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince sitūs "yer, mevki" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

sivil

Fransızca civil "1. yurttaşlığa ilişkin, medenî, kentsel, 2. askeri olmayan, üniformasız" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince civilis "yurttaşlığa veya kentliliğe ilişkin (sıfat)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince civis "yurttaş, hemşehri" sözcüğünden +()bilis ekiyle türetilmiştir.

sivilce

Eski Türkçe sigil sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çA ekiyle türetilmiştir.