sitem

sitare

Farsça sitāre ستاره z "yıldız" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen stārag sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen star- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen str̥ स्तृ z sözcüğü ile eş kökenlidir. Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *h₂stḗr (*astḗr) biçiminden evrilmiştir.

sitayiş

Farsça sitāyiş ستايش z "övgü" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça sutūdan, sitā- ستودن, ستا z "övmek, medhetmek" fiilinden +iş ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen staoiti sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen śtauti veya śtute sözcüğü ile eş kökenlidir. Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *steu-2 biçiminden evrilmiştir.

sitcom

İngilizce sit-com sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce situation comedy "«durum komedisi», bir tür televizyon dizisi" sözcüğünün kısaltmasıdır.

site1

Fransızca cité "1. kent, 2. yerleşke, özellikle toplu konut yerleşkesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince civitas "kent, devlet" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince civis "yurttaş, hemşehri" sözcüğünden +itas ekiyle türetilmiştir.

site2

İngilizce web site "worlwide web üzerinde sanal konum" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce site "yer, konum, mevki" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince situs sözcüğünden alıntıdır.

sitem
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"zulüm" [ Borovkov ed., Orta Asya'da Bulunmuş ... Kuran Tefsiri, 1300 yılından önce]
sitemkâr "zalim" [ Hayalî, Ravzatü'l-envâr, 1449]
Dilersen k'olasın cāna cihāndār / ˁAdl kıl pes olma sitemkār [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
sitem: (...) serzeniş ve kinaye.

Köken

Farsça sitam veya istam ستم/إستم z "zulüm, eza" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen stahmag sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *stahma- sözcüğü ile eş kökenlidir.

Ek açıklama

Esasen "zulüm" anlamı taşıyan sözcüğün “serzeniş” anlamında kullanımı şair mübalağasıdır.

Benzer sözcükler

sitemkâr


02.10.2020
sitoloji

Fransızca cytologie veya İngilizce cytology "hücre bilimi" sözcüğünden alıntıdır.

sitoplazma

Fransızca cytoplasme veya İngilizce cytoplasm "hücre içi sıvısı" sözcüğünden alıntıdır.

sitrik

Fransızca citrique "limondan elde edilen (asit)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince citrus "limon ağacı" sözcüğünden +ic° ekiyle türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Eski Yunanca kédros κέδρος z "sedir ağacı" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. )

sitronella

Yeni Latince citronella "limon otu" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Fransızca citron "limon" sözcüğünden +ell° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince citrus "limon ağacı" sözcüğünden türetilmiştir.

sitteisevir

Arapça sitta(t) ستّة z "altı" ve Arapça s̠wr kökünden gelen ṯawr ثور z "boğa, boğa burcu" sözcüklerinin bileşiğidir. Bu sözcük Arapça ṯāra ثار z "azdı, çığırından çıktı" fiilinden türetilmiştir.