site2

sitar

Fa sitār ستار züç telli bir çalgı § Fa si/sa سه züç Fa tār تار ztel, saç

sitare

Fa sitāre ستاره zyıldız << OFa stārag a.a. ≈ Ave star- a.a. ≈ Sans str̥ स्तृ za.a. << HAvr *h₂stḗr (*astḗr) a.a.

sitayiş

Fa sitāyiş ستايش zövgü Fa sutūdan, sitā- ستودن, ستا zövmek, medhetmek +iş ≈ Ave staoiti a.a. ≈ Sans śtauti/śtute a.a. << HAvr *steu-2 a.a.

sitcom

İng sit-com [abb.] İng situation comedy «durum komedisi», bir tür televizyon dizisi

site1

Fr cité 1. kent, 2. yerleşke, özellikle toplu konut yerleşkesi << Lat civitas kent, devlet Lat civis yurttaş, hemşehri +itas

site2

web sitesi [ Cumhuriyet - gazete, 1996]
Bugün bütün büyük şirketler İnternet'te web sitesi açmak için sırada internet sitesi [ Milliyet - gazete, 1996]
Amerika'nın İnternet sitelerine giren bilgisayar meraklısı gençler

İng web site worlwide web üzerinde sanal konum İng site yer, konum, mevki Lat situs

 sit

Not: "Yerleşke" anlamına gelen site ile etimolojik bağı yoktur.


15.01.2015
sitem

Fa sitam/istam ستم/إستم zzulüm, eza << OFa stahmag a.a. ≈ Ave *stahma- a.a.

sitoloji

Fr cytologie İng cytology hücre bilimi

sitoplazma

Fr cytoplasme İng cytoplasm hücre içi sıvısı

sitrik

Fr citrique limondan elde edilen (asit) Lat citrus limon ağacı +ic° (≈? EYun kédros κέδρος zsedir ağacı )

sitronella

YLat citronella limon otu Fr citron limon +ell° Lat citrus limon ağacı