sitayiş

sit

Fransızca site "konum, yer, mevki" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen sitūs sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince sinare "yerleştirmek, koymak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

sit(o)+

Fransızca ve İngilizce +cyte veya cyto+ "[bileşik adlarda] hücre" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Yeni Latince cytus "hücre" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca kýtos κύτος z "içi boş şey, kap, kutu" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *(s)kuH-t- (*(s)kū-t-) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)kewH- (*(s)kew-) "kapatmak, saklamak" kökünden türetilmiştir.

sitadel

Fransızca citadelle veya İngilizce citadel "hisar" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca cittadella "iç kale, hisar" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca città "kent" sözcüğünden türetilmiştir. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen civitas, civitat- sözcüğünden evrilmiştir.

sitar

Farsça sitār ستار z "üç telli bir çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça si veya sa سه z "üç" ve Farsça tār تار z "tel, saç" sözcüklerinin bileşiğidir.

sitare

Farsça sitāre ستاره z "yıldız" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen stārag sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen star- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen str̥ स्तृ z sözcüğü ile eş kökenlidir. Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *h₂stḗr (*astḗr) biçiminden evrilmiştir.

sitayiş
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
eger doğru söyler-iseŋ ṣıddıḳlar kendülerin sitāyiş itmeyeler

Köken

Farsça sitāyiş ستايش z "övgü" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça sutūdan, sitā- ستودن, ستا z "övmek, medhetmek" fiilinden +iş ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen staoiti sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen śtauti veya śtute sözcüğü ile eş kökenlidir. Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *steu-2 biçiminden evrilmiştir.


14.05.2015
sitcom

İngilizce sit-com sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce situation comedy "«durum komedisi», bir tür televizyon dizisi" sözcüğünün kısaltmasıdır.

site1

Fransızca cité "1. kent, 2. yerleşke, özellikle toplu konut yerleşkesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince civitas "kent, devlet" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince civis "yurttaş, hemşehri" sözcüğünden +itas ekiyle türetilmiştir.

site2

İngilizce web site "worlwide web üzerinde sanal konum" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce site "yer, konum, mevki" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince situs sözcüğünden alıntıdır.

sitem

Farsça sitam veya istam ستم/إستم z "zulüm, eza" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen stahmag sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *stahma- sözcüğü ile eş kökenlidir.

sitoloji

Fransızca cytologie veya İngilizce cytology "hücre bilimi" sözcüğünden alıntıdır.