sit

+sid

Fransızca ve İngilizce +cide "[bileşik adlarda] öldürme, öldüren" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Latince aynı anlama gelen +cīdus parçacığından alıntıdır. Bu sözcük Latince caedere "1. kesmek, biçmek, kılıçtan geçirmek, kırmak, çekiçle vurmak, 2. öldürmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kh₂e-i̯d- (*ka-i̯d-) "bıçak veya keski ile vurmak" kökünden türetilmiştir.

sit
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"arkeolojik, tarihi veya doğal koruma alanı" [ Resmi Gazete, 1977]
Boğaziçi tarihi doğal sit alanı

Köken

Fransızca site "konum, yer, mevki" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen sitūs sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince sinare "yerleştirmek, koymak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

Ek açıklama

Türkçe kullanımı arkeolojik sit (< Fransızca site archéologique) deyiminden türemiştir. Aynı kökten situation "konum, mevki".

Benzer sözcükler

doğal sit, kentsel sit, sit alanı

Bu maddeye gönderenler

site2, sitüasyon (sitcom)


29.09.2017