sitüasyon

sitoplazma

Fransızca cytoplasme veya İngilizce cytoplasm "hücre içi sıvısı" sözcüğünden alıntıdır.

sitrik

Fransızca citrique "limondan elde edilen (asit)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince citrus "limon ağacı" sözcüğünden +ic° ekiyle türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Eski Yunanca kédros κέδρος z "sedir ağacı" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. )

sitronella

Yeni Latince citronella "limon otu" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Fransızca citron "limon" sözcüğünden +ell° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince citrus "limon ağacı" sözcüğünden türetilmiştir.

sitteisevir

Arapça sitta(t) ستّة z "altı" ve Arapça s̠wr kökünden gelen ṯawr ثور z "boğa, boğa burcu" sözcüklerinin bileşiğidir. Bu sözcük Arapça ṯāra ثار z "azdı, çığırından çıktı" fiilinden türetilmiştir.

sittin

Arapça sittīn ستّين z "altmış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sitta(t) veya sids ستّة z "altı" sözcüğünden türetilmiştir.

sitüasyon
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"konumlama" [ Cumhuriyet - gazete, 1931]
diplomalı bir mühendis, güzergâh tayini, tarama usulü, harita ahzı, sitüasyon, nirengi teşkili

Köken

Fransızca ve İngilizce situation "konumlama, konum, durum" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince situare "konumlandırmak, yerleştirmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince sitūs "yer, mevki" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

Daha fazla bilgi için sit maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

situasyonist

Bu maddeye gönderenler

sitcom


08.10.2017
sivil

Fransızca civil "1. yurttaşlığa ilişkin, medenî, kentsel, 2. askeri olmayan, üniformasız" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince civilis "yurttaşlığa veya kentliliğe ilişkin (sıfat)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince civis "yurttaş, hemşehri" sözcüğünden +()bilis ekiyle türetilmiştir.

sivilce

Eski Türkçe sigil sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çA ekiyle türetilmiştir.

sivilizasyon

Fransızca civilisation "uygarlık, medeniyet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca civiliser "uygarlaştırmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca civil "uygar, medeni" sözcüğünden +ise- ekiyle türetilmiştir.

sivri

Eski Türkçe sübrig "tiz, sivri" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe sübri- "sivrilmek, keskinleşmek" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

sivril|mek

Türkiye Türkçesi sivri sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +Il- ekiyle türetilmiştir.