sit

+sid

Fr/İng +cide [bileşik adlarda] öldürme, öldüren Lat +cīdus a.a. Lat caedere 1. kesmek, biçmek, kılıçtan geçirmek, kırmak, çekiçle vurmak, 2. öldürmek HAvr *kh₂e-i̯d- (*ka-i̯d-) bıçak veya keski ile vurmak

sit

"arkeolojik, tarihi veya doğal koruma alanı" [ Resmi Gazete, 1977]
Boğaziçi tarihi doğal sit alanı

Fr site konum, yer, mevki << Lat sitūs [pp.] a.a. Lat sinare yerleştirmek, koymak +()t°

Not: Türkçe kullanımı arkeolojik sit (< Fr site archéologique) deyiminden türemiştir. Aynı kökten Fr/İng situation "konum, mevki".

Benzer sözcükler: doğal sit, kentsel sit, sit alanı

Bu maddeye gönderenler: site2, sitüasyon (sitcom)


29.09.2017