sistre

sismik

Fr seismique/sismique depreme ait EYun seismós σεισµός zdeprem +ik°

sismograf

Fr sismographe deprem kayıt cihazı

sistem

Fr système birçok unsurdan oluşan düzen EYun sýstēma σύστημα z«bir arada duruş», a.a. EYun syn+ stḗma στήμα zduruş, durma (EYun ʰistēmi, stā- ἵστημι, στα- zdurmak +ma(t) HAvr *steh₂- (*stā-) a.a. )

sistit

Fr cystite mesane enfeksiyonu Fr cyste mesane +itis

sistol

Fr systole kalp atışında kasılma evresi EYun systolḗ συστολή z [dev.] kasılma EYun systéllō συστέλλω zkasılmak EYun syn+ téllō kalkmak

sistre

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
sisra an sistra: Spatha lignaea pistoris [ahşap spatula] [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
sistre: Uzun saplı ekmek küreği; kaşıkçı marangoz esnafının kaşıma aleti.

Yun/EYun ksýstra ξύστρα z1. hamam kaşağısı, 2. ahşap yontma aleti EYun ksýō ξύω zkaşımak, kazımak, yontmak, kumaşın havını sıyırmak +tēr


01.10.2017
sit

Fr site konum, yer, mevki << Lat sitūs [pp.] a.a. Lat sinare yerleştirmek, koymak +()t°

sit(o)+

Fr/İng +cyte/cyto+ [bileşik adlarda] hücre YLat cytus hücre EYun kýtos κύτος ziçi boş şey, kap, kutu << HAvr *(s)kuH-t- (*(s)kū-t-) a.a. HAvr *(s)kewH- (*(s)kew-) kapatmak, saklamak

sitadel

Fr citadelle İng citadel hisar İt cittadella iç kale, hisar İt città kent << Lat civitas, civitat- a.a.

sitar

Fa sitār ستار züç telli bir çalgı § Fa si/sa سه züç Fa tār تار ztel, saç

sitare

Fa sitāre ستاره zyıldız << OFa stārag a.a. ≈ Ave star- a.a. ≈ Sans str̥ स्तृ za.a. << HAvr *h₂stḗr (*astḗr) a.a.