sismik

sirrus

YLat cirrus ince tel şeklinde bulut (İlk kullanım: 1802 Luke Howard, İng. doğabilimci.) Lat cirrus lif, ince tel

sirtaki

Yun sirtáki συρτάκι z [küç.] küçük sirto, oyun havası Yun sirtós +akion

sirto

Yun sirtós συρτός z1. sürme, sürçme, 2. bir oyun havası Yun syrnō σύρνω zçekmek, sürmek, sürüklemek +t° << EYun sýrō σύρω za.a.

sis

?

sism(o)+

Fr/İng seismo+/sismo+ [bileşik adlarda] deprem EYun seismós σεισμός zdeprem EYun seíō σείω zsarsmak, sarsılmak +ism° << HAvr *twei̯s- HAvr *twei- sarsmak

sismik

[ Akşam - gazete, 1929]
Zays adeseli bir teleskopumuz, sismik teşkilatımız (...) mevcuttur.

Fr seismique/sismique depreme ait EYun seismós σεισµός zdeprem +ik°

 sism(o)+


14.02.2020
sismograf

Fr sismographe deprem kayıt cihazı

sistem

Fr système birçok unsurdan oluşan düzen EYun sýstēma σύστημα z«bir arada duruş», a.a. EYun syn+ stḗma στήμα zduruş, durma (EYun ʰistēmi, stā- ἵστημι, στα- zdurmak +ma(t) HAvr *steh₂- (*stā-) a.a. )

sistit

Fr cystite mesane enfeksiyonu Fr cyste mesane +itis

sistol

Fr systole kalp atışında kasılma evresi EYun systolḗ συστολή z [dev.] kasılma EYun systéllō συστέλλω zkasılmak EYun syn+ téllō kalkmak

sistre

Yun/EYun ksýstra ξύστρα z1. hamam kaşağısı, 2. ahşap yontma aleti EYun ksýō ξύω zkaşımak, kazımak, yontmak, kumaşın havını sıyırmak +tēr