sirküler

sirk

Fransızca cirque "1. daire, çember, 2. halka şeklinde gösteri alanı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1791 Fr.) Fransızca sözcük Latince circus "daire, halka, ring, yuvarlak gösteri alanı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)ker-k- "halka, yuvarlak" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)ker-¹ "kıvırmak, halka yapmak" kökünden türetilmiştir.

sirkat

Arapça srḳ kökünden gelen sirḳa(t) سرقة z "çalma, hırsızlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saraḳa سرق z "çaldı" fiilinin fiˁla(t) vezninde masdarıdır.

sirke1

Eski Türkçe sirke "üzüm asidi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Farsça aynı anlama gelen sirke سركه z sözcüğü ile eş kökenlidir.

sirke2

Eski Türkçe sirke "bit yumurtası" sözcüğünden evrilmiştir.

sirkülasyon

Fransızca circulation "dolanım, dolaşım" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince circulare "dolanmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince circulus "daire, çember, küçük halka" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Latince circus "döngü, daire" sözcüğünün küçültme halidir.

sirküler
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1930]
Anadoludaki eczahanelere bir sirküler gönderildiği ve cemiyete dahil olmaları istendiği imza sirküsü [ Milliyet - gazete, 1985]
İstenen belgeler (...) imza sirküsü, iki adet resim

Köken

Fransızca circulaire "1. dairesel, daire şeklinde, 2. genel dolaşım için yazılan mektup, genelge" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca circuler "dolanmak, dolaşmak" fiilinden +ari° ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için sirkülasyon maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

sirkü


29.09.2017
siroko

Fransızca sirocco "Batı Akdenize özgü güneydoğu rüzgârı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen scirocco sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça şirūḳ شروق z "doğu rüzgârı [dial.]" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şarḳ شرق z "doğu" sözcüğünden türetilmiştir.

siroz

Fransızca cirrhose "karaciğer çürümesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen cirrhosis sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: René-Théophile-Hyacinthe Laennec, Fr. hekim (1781-1826).) Bu sözcük Eski Yunanca kirrhós κιρρός z "kirli sarı, bej" sözcüğünden +osis ekiyle türetilmiştir.

sirrus

Yeni Latince cirrus "ince tel şeklinde bulut" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1802 Luke Howard, İng. doğabilimci.) Latince sözcük Latince cirrus "lif, ince tel" sözcüğünden türetilmiştir.

sirtaki

Yeni Yunanca sirtáki συρτάκι z "küçük sirto, oyun havası" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca sirtós sözcüğünün küçültme halidir.

sirto

Yeni Yunanca sirtós συρτός z "1. sürme, sürçme, 2. bir oyun havası" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca syrnō σύρνω z "çekmek, sürmek, sürüklemek" fiilinden +t° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen sýrō σύρω z fiilinden evrilmiştir.